Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Vzděláváním zaměstnanců k růstu společnosti T-Cars System s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00098

Cílem projektu je komplexní vzdělávání zaměstnanců v klíčových odborných a jazykových dovednostech a sdílení znalostí zkušených kolegů. Součástí komplexního vzdělávání zaměstnanců je odborné vzdělávání lektorů. Interní lektoři - koučové, projdou odborným výcvikem z oblasti koučinku a lektorských dovedností. Cílem následného interního školení je změna přístupu účastníků jak ke své vlastní osobě, tak ke své práci i lidem kolem sebe, zvýšení úspěšnosti obchodních projektů, schopnosti lépe pracovat s finančními ukazateli podpora osobního růstu účastníků. Interní školení bude hrazeno z vlastních prostředků žadatele.
Celý systém vzdělávání bude průběžně kontrolován a budou monitorovány jeho výsledky. Na jejich základě může být náplň kurzů upravena tak, aby bylo vzdělávání cílené a smysluplné.
Dlouhodobý vzdělávací plán a konkrétní náplň vzdělávacích programů pro cílové skupiny byl řešen na základě interní analýzy, zkušeností managementu, plánů osobního rozvoje a pravidelných hodnotících pohovorů s vedením firmy. Stanoveny byly následující problémové oblasti:
- individuální a cílené vzdělávání zaměřené na zvládnutí specifik vedení od zahraničního partnera (Izrael), získání zkušeností s mezinárodním obchodem
- posílení obchodních dovedností a péče o zákazníka s ohledem na specifika výrobků a firemní strategii
- zdokonalit počítačové dovednosti v návaznosti na službu zákazníkům - zpracovávání elektronických dokumentů
- potřeba zvýšení jazykové vybavenosti - firemním jazykem je AJ, prioritním střední  Evorpa a Blízký Východ

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 30. 11. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou všichni zaměstnanci společnosti (12 osob), kteří jsou pro potřeby vzdělávání rozdělení do následujících skupin:; ; 1. obchod, 7 osob; - obchodní zástupci mají přirozenou autoritu a poměrně vysoký pracovní potenciál, který je nutné systematicky rozvíjet. Potřebují posílit odborné prodejní dovednosti, zdokonalit systém práce s klíčovými zákazníky a plnit dané cíle (obchodní rozvoj společnosti); ; 2. IT, 3 osoby; - zodpovídají za kvalitu služeb zákaznického servisu - správu a přenos dat; Absolvují odborná profesní školení v oblasti IT - správy serverů, databázi, přenosu dokumentů...; ; 3. finance, 2 osoby; - mají na starosti kompletní účetní a mzdovou agendu; Absolvují otevřené kurzy legislativních změn, novinek, účetnictví atd.

Příjemce

 • T-Cars System s.r.o.
 • IČ: 27731316
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Stráni
  • Číslo popisné: 667
  • Městská část: Mařatice
  • Město: Uherské Hradiště
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 68605

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018