Zpět

Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/03.00015

V rámci projektu jsou podporovány nástroje aktivní politiky zaměstnanosti v podobě veřejně prospěšných prací (VPP) a vyhrazených společensky účelných pracovních míst (SÚPM). Zařazování osob z cílové skupiny do projektu probíhá prostřednictvím jednotlivých pracovišť Úřadu práce ČR.


Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí.


 


V případě společensky účelných pracovních míst je vyhrazeno pracovní místo u zaměstnavatele pro konkrétního uchazeče o zaměstnání. SÚPM přispívají k dlouhodobějšímu pracovnímu uplatnění uchazečů o zaměstnání s méně závažnými handicapy na trhu práce, kterým nelze v dané chvíli zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Vzhledem ke svému charakteru patří tento nástroj k nejúčinnějším nástrojům APZ a vede k přímému a zpravidla dlouhodobému uplatnění na trhu práce.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání. Aktivity projektu jsou zaměřeny na podporu těch uchazečů o zaměstnání, kterým nelze pro jejich individuální charakteristiky zajistit zaměstnání jiným způsobem. Zařazování osob z cílové skupiny do projektu probíhá prostřednictvím jednotlivých pracovišť Úřadu práce ČR.

Příjemce

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČ: 00551023
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Poříčním právu
  • Číslo popisné: 376/1
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800
 • http://portal.mpsv.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 2 - Aktivní politiky trhu práce
 • Investiční priorita: 2.1 - Posílení aktivních politik zaměstnanosti
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018