Zpět

Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji II

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.00/B1.00009

Projekt Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji II (dále také jen projekt) má pomoci podnikům a firmám s potenciálem růstu upevnit a dále rozvíjet jejich konkurenceschopnost. Pomoc spočívá v poskytování příspěvků na podporu vzdělávání zaměstnanců a manažerů. Zabezpečení vzdělávacích programů je plně v kompetenci firem. Obsah vzdělávání pak má přispět k posílení, zvyšování a získávání nových kompetencí osob z cílové skupiny, klíčových pro rozvoj jejich adaptability na nové technologie, postupy a procesy. Tedy celkově také k udržitelnosti pracovních míst.


Rámec pro poskytování podpory je v projektu nastaven na základě podporovaných ekonomických činností – viz Podporované CZ – NACE (uveřejněné na www stránkách projektu). Tento rámec vzešel z analýzy ekonomických činností firem v Jihočeském kraji, které vykazují či začínají vykazovat růstový potenciál.


Podpora vzdělávacích aktivit bude poskytována na základě předložené žádosti. V první fázi projektu bude zrealizován informační seminář, který žadatelům ozřejmí postupy pro kompletaci a předkládání žádostí, postupy při výběrech dodavatelů vzdělávání a další podmínky poskytnutí přiznané podpory. Podpora není nároková. O jejím přidělení bude rozhodovat komise, k tomuto účelu sestavená.


Vedle poskytování finanční podpory na klíčové vzdělávací aktivity může být žadatel podpořen i příspěvkem ke mzdovým nákladům zaměstnanců, za dobu účasti na vzdělávání. S úspěšným žadatelem bude uzavřena dohoda o poskytnutí příspěvku. Projekt bude bezprostředně po ukončení podroben externímu auditu.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 9. 2013 - 31. 10. 2015
  • Cílová skupina: Projektu se mohou účastnit podnikatelské subjekty/zaměstnavatelé, kteří realizují své ekonomické činnosti v odvětvích podporovaných projektem – viz Podporované CZ – NACE (uveřejněné na www stránkách projektu).

Příjemce

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018