Zpět

Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.00/B1.00002

Klíčovou aktivitou projektu bude vzdělávání zaměstnanců, které bude realizováno prostřednictvím nenárokovaného příspěvku na základě dohody mezi zaměstnavatelem a ÚP ČR. Příspěvek se bude poskytovat na úhradu nákladů na vzdělávací aktivity, dále na úhradu mzdových nákladů za dobu účasti zaměstnance na vzdělávání. Vzhledem k tomu, že podporované aktivity mají charakter veřejné podpory, bude příspěvek poskytován dle pravidel veřejné podpory. O příspěvek mohou požádat zaměstnavatelé všech typů podniků včetně OSVČ. Vzdělávací aktivity budou muset splňovat podmínky akreditace, v odůvodněných případech lze realizovat i jiné typy profesního vzdělávání. Podporovat lze jak odborné vzdělávání ve vybraných ekonomických činnostech (tzv. „hard skills“), tak v obecných a klíčových dovednostech nutných pro rozvoj a růst podniku (tzv. „soft skills“). Vzdělávání "soft skills" je přípustné pouze jako součást komplexních vzdělávacích a školících aktivit.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Zaměstnavatelé - Zaměstnavatelem se rozumí podnikatelské subjekty, tj. právnické osoby založené za účelem podnikání (obchodní společnost nebo výrobní či spotřební družstvo) a dále osoba samostatně výdělečně činná.; Zaměstnanci - zaměstnanci v dělnických a ostatních profesích, nižší, střední a vrcholový management.

Příjemce

 • Úřad práce České republiky
 • IČ: 72496991
 • Sídlo:
  • Ulice: Karlovo náměstí
  • Číslo popisné: 1359/1
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018