Zpět

Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II!

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.00/B1.00013

Projekt „Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II!“ má podpořit zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů vybraných ekonomických činností, které jsou významné pro ekonomický růst a růst zaměstnanosti v Olomouckém kraji. Projekt je určen všem typům podniků (malé, střední i velké) včetně OSVČ bez zaměstnanců ve vybraných odvětvích.


Projekt umožňuje vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců v případě, že realizují svou činnost ve vybraných ekonomických činnostech podporované CZ – NACE v rámci projektu.


Žadatel o finanční podporu na klíčové vzdělávací aktivity může být podpořen i příspěvkem na mzdové náklady zaměstnanců, a to za dobu účasti na vzdělání. V případě, schválení žádosti bude s žadatelem sepsána dohoda o poskytnutí příspěvku.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 11. 2015
  • Cílová skupina: Projekt je určen zaměstnavatelům v rámci vybraných ekonomických činností CZ-NACE a jejich zaměstnancům. V rámci projektem podporovaných ekonomických činností CZ-NACE žadatelem může být:; 1. Právnická osoba zřízená dle zákona č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.; 2. Poskytovatelé služeb sociální péče ambulantní a terénní formy s registrací.; 3. Nestátní neziskové podniky za předpokladu, že jejich hlavním předmětem činnosti je působení v odvětví sekce Q (CZ-NACE 88.10).; 4. Státní podniky zřízení dle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku.; 5. Osoby samostatně výdělečně činné (s i bez zaměstnanců).

Příjemce

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018