Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Vzdělávejte se v sociálních službách

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00122

Obsahem projektu je nastavení kvalitativně širší a lepší úrovně akreditovaného profesního kvalifikačního a dalšího odborného vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách poskytovatelů sociálních služeb v Libereckém kraji prostřednictvím dlouhodobého kvalifikačního vzdělávacího kurzu akreditovaného MPSV a prostřednictvím ucelené a komplexní řady krátkodobých kurzů pro další odborné vzdělávání, rovněž akreditovaných MPSV. Vzdělávání se zaměřuje na tématické okruhy, které odpovídají poptávce oslovených organizací, a kopírují i narůstající problematiku současných uživatelů soc. služeb - např. dluhová problematika, sociální i psychická krize, problémy v komunikaci, psychické problémy, zvládání stresu.


V průběhu projektu bude nastavena systémovost a vyváženost teoretické i praktické přípravy. Projekt je určen především pro cílovou skupinu pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Libereckém kraji zapsaných v registru poskytovatelů sociálních služeb. Plánované vzdělávání by mělo probíhat v rámci projektu od listopadu 2013 do června 2015 výhradně pro Liberecký kraj; následně pak v rámci udržitelnosti projektu by měly být aktivity rozšířeny pro zájemce z celé ČR. Kurzy povedou zkušení lektoři, kteří jsou akreditovaní MPSV a v dané oblasti vzdělávání mají mnohaletou zkušenost.


Výběr vzdělávacích kurzů se opírá o přesný průzkum poptávky po vzdělávání a je připraven na míru pracovníkům z organizací, které poskytují sociální služby v Libereckém kraji. Realizací projektu dojde k získání potřebných znalostí a vytváření dovedností a návyků u nedostatečně kvalifikovaných pracovníků poskytovatelů sociálních služeb a ke zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí u sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, kteří již kvalifikační předpoklady splňují. Projekt reaguje na potřeby vyjádřené ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2009 - 2013.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 11. 2013 - 30. 6. 2015
  • Cílová skupina: Pracovníci poskytovatelů sociálních služeb - pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci. Pracovníci v sociálních službách, kteří nesplňují požadavky potřebné kvalifikace dle § 116 odst. 5 zákona č.; 108/2006 Sb.

Příjemce

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018