Zpět

Work Life Balance pro rovnováhu v soukromém i veřejném sektoru

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00213

 


Projekt reaguje především na nedostatečnou informovanost, know-how zaměstnavatelů v oblasti moderních přístupů ke slaďování pracovních a rodinny´ch povinností a jejich aplikaci do praxe. Projekt bude realizován v Plzeňském a Jihočeském kraji, především v okresech Plzeň-město a Č. Budějovice. Hlavním cílem projektu je podpořit v souladu s principem rovny´ch příležitostí žen a mužů zavádění a uplatňování novy´ch přístupů u zaměstnavatelů. Projekt bude zaměřen na zvyšování povědomí o vy´znamu opatření ke slaďování profesního a rodinného života, vzděláváním bude motivovat zaměstnavatele k zavádění opatření přívětivy´ch k rodině, budou vypracovány metodiky "Work-Life Balance" auditu pro podmínky ČR. U vybrany´ch zaměstnavatelů bude podpořen rozvoj "Work-Life Managementu". Po celou dobu realizace projektu bude fungovat "WLB centrum",které bude cíleny´m poradenstvím u cílové skupiny podporovat zavádění strategií ke slaďování profesního a rodinného života, organizovat a zastřešovat vzdělávací a školící aktivity, školit zaměstnankyně dovednostmi potřebny´mi pro vedoucí pozice.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 12. 2012 - 30. 11. 2014
 • Cílová skupina: Zaměstnavatelé ; Úřad práce ČR; Zaměstnanci; Odborové organizace a sociální partneři

Příjemce

 • DAMACO Group s.r.o.
 • IČ: 28894090
 • Sídlo:
  • Ulice: Křenova
  • Číslo popisné: 438/3
  • Městská část: Veleslavín
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 16200
 • http://www.damaco.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018