Zpět

Z domácnosti do práce

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00190


Hlavním záměrem projektu je realizace akreditovaných rekvalifikačních kurzů, které jsou trhem práce žádané a vhodné pro jakékoliv cílové skupiny, tzn. i pro osoby pečující o děti do 15 let věku, které jsou cílovou skupinou předkládaného projektu. Osoby pečující o děti, především osoby na rodičovské dovolené ztrácejí kontakt s pracovním trhem a také důležité pracovní návyky. Pro opětovný nástup na trh práce je potřeba u cílové skupiny obnovit pracovní návyky, připravit ji na rekvalifikaci a pomoct ji při vstupu na trh práce a udržení pracovní pozice.


Projekt je určen pro fyzické osoby dlouhodobě nezaměstnané pečující o děti do 15 let věku.


Realizací projektu chceme:- Připravit osoby cílové skupiny na rekvalifikace- Připravit osoby cílové skupiny na vstup na trh práce- Pomoct cílové skupině získat práci odpovídající jejich kvalifikaci, schopnostem a dovednostem - Zajistit a usnadnit cílové skupině účast v projektu


Pro zajištění cílů jsou připraveny klíčové aktivity zaměřené na:- Motivační programy - Rekvalifikační kurzy - Pracovní a bilanční diagnostiku- Zprostředkování zaměstnání- Poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů- Zajištění doprovodných opatření (především hlídání dětí)


Projektové aktivity budou realizovány v krajích Moravskoslezském a Středočeském. Pro cílové skupiny ze zapojených krajů jsou připraveny částečně odlišné vzdělávací programy, Projekt bude realizován vzdělávacími institucemi, které se zaměřují na dlouhodobě nezaměstnané osoby různých cílových skupin (matky na MD, OZP, etnické menšiny apod.). Zajištění hlídání dětí budou zajišťovat příslušná mateřská centra prostřednictvím kvalifikovaných osob.


Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2012 - 28. 2. 2014
 • Cílová skupina: Uchazeči a zájemci o zaměstnání z řad dlouhodobě nezaměstnaných fyzických osob pečujících o dítě do 15 let věku z Moravskoslezského a Středočeského regionu.

Příjemce

 • Aktivní život od A do Z
 • IČ: 22875531
 • Sídlo:
  • Ulice: Rudé armády
  • Městská část: Karviná-město
  • Město: Karviná
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 73301

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018