Zpět

Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.00/61.00001

Projekt si klade za cíl zlepšit postavení válečných veteránů, kteří již nejsou ve služebním poměru, na trhu práce a jejich další začleňování do civilního života po odchodu do zálohy. Jeho ambicí je doplnit stávající systém opatření, které resort obrany a potažmo stát realizuje ve prospěch bývalých či právě propouštěných vojáků z povolání, kteří se účastnili zahraničních misí či operací pod hlavičkou mezinárodních organizací či v míst ozbrojeného konfliktu. Vedle pracovního poradenství bude projekt nabízet i služby psychologické poradny k eliminaci rizik sociálního vyloučení, které přímo či nepřímo souvisí s účastí v místech zvýšeného ohrožení života či s dlouhodobou odloučeností od rodiny. Hlavní část projektu však tvoří služby v oblasti pracovního poradenství, rekvalifikací a mapování pracovních příležitostí pro válečné veterány mimo činnou službu. Projekt by tak završil vizi komplexní péče o válečné veterány poskytovanou Ministerstvem obrany.


Projekt se bude skládat z následujících činností a klíčových aktivit:  • oslovení a výběr kandidátů do cílové skupiny

 • obecný seminář k možnostem uplatnění na trhu práce

 • pracovní diagnostika a další pracovní poradenství

 • obecný modul individuálního poradenství

 • psychologická podpora

 • individuální doplňování kvalifikace klientů - rekvalifikace

 • vytvoření systému průběžného vyhodnocování a modifikací rekvalifikací

 • zprostředkování práce a spolupráce s potencionálními zaměstnavateli


Celkem bude zřízeno sedm poradenských center pro válečné veterány se sídly v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, Českých Budějovicích, Plzni a Pardubicích

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2011 - 30. 6. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou váleční veteráni - účastníci zahraničních misí, tedy vojáci, kteří byli propuštěni nebo jsou propouštěni ze služebního poměru a minimálně jeden měsíc byli nasazeni v místě ozbrojeného konfliktu nebo v zahraniční misi. Z přiložené Analýzy cílové skupiny vyplývá, že se bude jednat o skupinu čítající minimálně 1.500 osob. Do cílové skupiny nebudou zahrnuti klienti žijící či pracující v Praze.

Příjemce

 • Ministerstvo obrany
 • IČ: 601626694
 • Sídlo:
  • Ulice: Tychonova
  • Číslo popisné: 221/1
  • Městská část: Hradčany
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 16000
 • http://www.veterani.army.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018