Zpět

Zajištění a organizace zasedání MV OP LZZ a ŘO OP LZZ

Registrační číslo: CZ.1.04/6.1.00/09.00005

Tento projekt zajistí pokrytí veškerých provozních výdajů na zasedání Monitorovacího výboru OP LZZ a jeho pracovních skupin a podporu sekretariátu Monitorovacího výboru. Z prostředků projektů budou také hrazeny výdaje spojené s přípravou zasedání Monitorovacího výboru OP LZZ.


Projekt je dále především zaměřen na zajištění veškerých výdajů na pracovní zasedání Řídícího orgánu  a jeho pracovních skupin a ad hoc zasedání Řídícího orgánu, popř. dalších jednání uskutečněných na úrovni Řídícího orgánu. Vedle toho budou z prostředků projektu také hrazeny výdaje spojené s přípravou těchto zasedání.


Okrajově pak budou prostředky projektu použity na úhradu nákladů spojených s organizací a zasedáním monitorovacích výborů, řídících orgánů a jejich pracovních skupin ESF programů programového období 2004 -2006 v souvislostí s uzavíráním těchto programů.


Konkrétně projekt zajistí například pronájem a úhradu prostor, zajištění ozvučení, tlumočení a překladů, případné cestovné a ubytování mimopražských, případně zahraničních účastníků zasedáních (pouze v případě zasedání Řídícího orgánu), občerstvení a další výdaje spojené se zasedáními včetně technického zázemí pro jednání. Z finančních prostředků bude hrazena také podpora sekretariátu Monitorovacího výboru OP LZZ.


Vedle toho projekt také zabezpečí zajištění materiálů a dokumentů, návrhy zpráv pro jednání Monitorovacího výboru OP LZZ  a Řídícího orgánu, jejich kopírování, tisk apod., popřípadě externí pomoc k realizaci výše uvedených aktivit.


Prostředky projektu budou také sloužit k uhrazení nákladů spojených s přípravou výročních zpráv OP LZZ, zpracování hodnotících/evaluačních zpráv, analytických studií a podkladů nebo dalších dokumentů pro jednání Monitorovacího výboru či Řídícího orgánu.


Průběh projektu se bude řídit Metodickým pokynem pro technickou pomoc pro OP LZZ.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2008 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Zprostředkující subjekty, Monitorovací výbor, Řídící orgán,Předkladatelé a realizátoři projektů

Příjemce

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČ: 00551023
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Poříčním právu
  • Číslo popisné: 376/1
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800
 • http://www..esfcr.cz http://www.forum.esfcr.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 6
 • Investiční priorita: 6.1 - Podpora řízení, implementace a kontroly operací OP LZZ
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018