Zpět

Zajištění a organizace zasedání ZS

Registrační číslo: CZ.1.04/6.1.00/09.00025


Projekt zajistí pokrytí veškerých provozních výdajů na organizaci všech zasedání Zprostředkujícího subjektu v rámci období implementace OP LZZ, tj. v letech 2009-15. Projekt je zaměřen na zajištění veškerých výdajů na pracovní zasedání ZS v místě i na výjezdní zasedání ZS, včetně úhrady nákladů na cestovné, stravu a ubytování pro účastníky takových zasedání z řad pracovníků ZS a přizvaných osob, na zajištění veškerých výdajů na zasedání pracovních skupin ZS i ad hoc zasedání ZS, popř. dalších jednání na úrovni ZS. Z prostředků tohoto projektu budou zároveň hrazeny veškeré nezbytné výdaje spojené s přípravou všech těchto zasedání. Konkrétně projekt zajistí pronájem a úhradu prostor, technické zázemí včetně zajištění ozvučení, pronájem techniky, tlumočení a překlady, případné cestovné účastníků (i zahraničních) zasedání, event. ubytování mimopražských (případně zahraničních) účastníků zasedání, občerstvení a další výdaje spojené se zasedáními. Současně projekt zabezpečí tvorbu potřebných podkladových materiálů (tj. rozmnožení, tisk, apod.) při zabezpečování výše uvedených aktivit, popř. projekt zajistí externí pomoc při realizaci těchto aktivit. ZS využije ke svým pracovním zasedáním i vzdělávací střediska ÚP.


Průběh projektu se bude řídit Metodickým pokynem pro technickou pomoc pro OP LZZ.


Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2009 - 31. 10. 2015

Příjemce

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČ: 00551023
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Poříčním právu
  • Číslo popisné: 376/1
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800
 • http://www.esfcr.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 6
 • Investiční priorita: 6.1 - Podpora řízení, implementace a kontroly operací OP LZZ
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018