Zpět

Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00056

Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji, které jsou definované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a jejichž potřeba vyplývá ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji.


Projekt je zaměřen na tyto sociální služby: azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová denní zařízení pro děti a mládež (s důrazem na osoby ve věku 15-26 let), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutické dílny, terénní programy a sociální rehabilitace.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2011 - 28. 2. 2015
 • Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, děti, mládež a mladí dospělí, osoby bez přístřeší, osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané

Příjemce

 • Jihomoravský kraj
 • IČ: 70888337
 • Sídlo:
  • Ulice: Žerotínovo náměstí
  • Číslo popisné: 449/3
  • Městská část: Město Brno
  • Město: Brno
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 60200
 • http://www.kr-jihomoravsky.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018