Zpět

Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Olomouckém kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00085

Projekt vybranými službami naváže na stávající projekt Vybrané služby sociální prevence v Olomouckém kraji. V projektu bude využito zkušeností získaných z realizace stávajícího projektu, a to nejen v oblasti zajištění poskytování vybraných služeb prostřednictvím výběrových řízení a odběratelsko-dodavatelských smluv mezi poskytovateli sociálních služeb a Olomouckým krajem, ale také v oblasti realizace sociálních služeb.


Cílem projektu je vytvoření podmínek pro prevenci sociálního vyloučení a pro sociální začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením na území Olomouckého kraje prostřednictvím zajištění poskytování, dostupnosti, kvality a kontroly služeb sociální prevence dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: - osoby bez přístřeší,; - osoby se zdravotním postižením,; - děti, mládež a mladí dospělí,; - osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody,; - oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané

Příjemce

 • Olomoucký kraj
 • IČ: 60609460
 • Sídlo:
  • Ulice: Jeremenkova
  • Číslo popisné: 1191/40a
  • Městská část: Hodolany
  • Město: Olomouc
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 77900
 • http://www.kr-olomoucky.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018