Zpět

Zajištění vzdělávání, výměna zkušeností a účast na kurzech pro pracovníky ZSodboru

Registrační číslo: CZ.1.04/6.1.00/09.00030


Projekt zabezpečí průběžné vzdělávání pracovníků ZS-odboru 82 nad rámec vzdělávání poskytované Řídícím


orgánem i MPSV. Zabezpečí též výměnu zkušeností mezi partnery v tuzemsku i v mezinárodním kontextu v oblasti ESF. Půjde o čtyři roviny vzdělávání:


1)specifická školení a semináře pro pracovníky ZS-odboru 82 v tuzemsku, které nejsou kryty personálním odborem MPSV ani Řídícím orgánem


2)specifická školení a semináře pro pracovníky ZS-odboru 82 v zahraničí, především semináře EK v oblasti ESF v přímé vazbě na OP LZZ


3)zahraniční stáže spojené s nezbytnou výměnou zkušeností při implementaci OP LZZ


4)specifické jazykové vzdělávání pracovníků ZS-odboru 82, které není hrazeno z prostředků MPSV ani Řídícím orgánem OP LZZ.


Projekt vytvoří vhodné podmínky pro průběžné zvyšování znalostí, dovedností a schopností pracovníků ZSodboru 82, podpoří kvalitu implementace i funkčnost celého útvaru. Zároveň dojde k vhodné formě profesního rozvoje jednotlivých pracovníků odboru 82 s ohledem na jejich funkční zařazení a specializaci.


Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2010 - 30. 6. 2015

Příjemce

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČ: 00551023
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Poříčním právu
  • Číslo popisné: 376/1
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800
 • http://www.esfcr.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 6
 • Investiční priorita: 6.1 - Podpora řízení, implementace a kontroly operací OP LZZ
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018