Zpět

Zaměstnání – brána k lepší budoucnosti

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00311

SOŠ a SOU Jeseník připravilo pro nezaměstnané osoby komplexní soubor aktivit vedoucí ke zvýšení zaměstnatelnosti.


Základem aktivit budou Poradenské činnosti doplněné o důležitou Bilanční a pracovní diagnostiku a Motivační aktivity. Nepostradatelným prvkem činností bude dále Rekvalifikace doplněná o 3 měsíční bezplatnou Odbornou praxi pro příslušníky cílových skupin pro získání pracovních zkušeností, dovedností a návyků. Bezplatná Odborná praxe bude probíhat u zaměstnavatelů, u kterých vzniknou v rámci projektu nová pracovní místa. Zaměstnavatelé tak mohou přímo seznámit účastníky projektu se svými požadavky, pracovními pozicemi, budoucím pracovním prostředím apod. Tato nově vzniklá pracovní místa budou po dobu 6 měsíců podpořena formou příspěvku na úhradu mezd zaměstnavatelům, přičemž po uplynutí této doby získá část klientů projektu trvalé pracovní uplatnění.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2012 - 30. 4. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu byla zvolena kategorie „Uchazeči o zaměstnání“ a „Zájemci o zaměstnání“. Do projektu budou zařazeny osoby, které mají tato znevýhodnění: ; - osoby do 20 let věku, resp. do 25 let věku ; - osoby starší 50 let věku ; - osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o ; zaměstnání déle než 5 měsíců

Příjemce

 • SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník
 • IČ: 00176401
 • Sídlo:
  • Ulice: Dukelská
  • Číslo popisné: 1240/27
  • Městská část: Jeseník
  • Město: Jeseník
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 79001
 • http://www.soje.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018