Zpět

Zaměstnání - dosažitelný cíl

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/D8.00036

Spolek OS-KAPKA, z.s. připravil soubor komplexních aktivit, které pomohou nezaměstnaným osobám a osobám ohroženým nezaměstnaností zvýšit možnosti uplatnění na trhu práce, a to prostřednictvím profesního vzdělávání a uplatněním na nově vytvořených nebo volných pracovních místech.  


Hlavním cílem projektu je motivace a aktivizace klienta k nalezení zaměstnání odpovídající jeho pracovním předpokladům, zabezpečení profesní kvalifikace prostřednictvím akreditovaných rekvalifikačních kurzů, jejichž součástí bude i odborná praxe. Nejvýznamnějším cílem však bude zabezpečení pracovního uplatnění pro úspěšné absolventy rekvalifikačních kurzů dle typu pracovní pozice.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 11. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Uchazeči o zaměstnání - jedná se o osoby vedené v evidenci krajské pobočky Úřadu práce ČR jako uchazeči o zaměstnání (viz.§24-26 zákona 435/2004 Sb.); ; Zájemci o zaměstnání - jedná se o osoby vedené v evidenci krajské pobočky Úřadu práce ČR jako zájemci o zaměstnání (viz.§22-23 zákona 435/2004 Sb.)nebo o osoby, které hledají uplatnění na trhu práce bez evidence u krajské pobočky ÚP ČR jako zájemce.; ; Aktivity projektu budou realizovány pro uchazeče/ky i zájemce/kyně o zaměstnání s důrazem na klienty/ky:; - fyzické osoby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců; - fyzické osoby starší 50 let věku

Příjemce

 • OS - KAPKA
 • IČ: 26999510
 • Sídlo:
  • Městská část: Vápenná
  • Město: Vápenná
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 79064

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018