Zpět

Zaměstnanost 50+: Integrace osob 50+ ohrožených sociálním vyloučením v odlehlých venkovských oblastech okresu Prostějov na trh práce

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00093

Projekt je zaměřen na řešení svízelné životní situace dlouhodobě nezaměstnaných osob ve skupině 50 + v odlehlých venkovských mikroregionech okresu Prostějov (Němčicko a Předina).


Osobám vybraným do realizace prostřednictvým náborových akcí projekt nabídne řešení v podobě celé palety aktivit, s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám.


Účastníci projektu budou mít k dispozici odborné poradenství, zaměřené na řešení osobních, vztahových a sociálních problémů plynoucích z dlouhodobé nezaměstnanost, zdravotního stavu apod. Pracovní poradenství se více zaměří na hlubší rozkrytí pracovních dispozic účastníka. Podpůrným prvkem bude realizace dvou paralelně běžících motivačních kurzů po 12 osobách zaměřených na rozvoj psychosociálních dovedností, sebepoznání, motivaci k hledání pracovního uplatnění, atd. Absolventi motivačních kurzů v další fázi projdou rekvalifikačními kurzy zaměřenými na údržbu obecního majetku a údržbu zeleně. Následně účastníci nastoupí na 18 nově vytvořených pracovních míst u členů sdružení. Praxe získaná pracovním zařazením pomůže účastníkům v obnovení pracovních návyků, sebevědomí a dále je podpoří v rozvinutí jejich manuálních dovedností.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 4. 2013 - 31. 5. 2014
  • Cílová skupina: Cílová skupina je tvořena uchazeči o zaměstnání, kteří potřebují zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání. Jedná se o fyzické osoby starší 50 let věku v evidenci ÚP (preference osob 55+, nad 1 rok v evidenci Úřadu práce a se zdravotním postižením.

Příjemce

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018