Zpět

Zaměstnaný rodič - přínos nebo přítěž?

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00072

Hodonín jako obec s rozšířenou působností zahrnuje jak obec Hodonín, tak dalších 18 spádových obcí. Toto území je charakteristické dlouhodobě nadprůměrně vysokou mírou nezaměstnanosti, která se pohybuje okolo17%. Nepříznivá je statistika dlouhodobě nezaměstnaných, kteří tvoří téměř 60% nezaměstnaných. Rodiče s dětmi představují skupinu ohroženou vysokým rizikem ztráty zaměstnání či problémů zaměstnání najít, protože promnoho zaměstnavatelů je rodičovství zaměstnance vážným znevýhodněním.


Primárním cílem projektu je podpora a realizace procesu a opatření vedoucích k vyšší zaměstnatelnosti a udržení zaměstnání rodičů v aktivní fázi rodičovství především prostřednictvím programů k udržení kontaktu se zaměstnáním po dobu RD a zajištěním dostatečných služeb péče o děti.K tomuto základnímu cíli chceme dojít splněním dílčích cílů, které se týkají zaměstnavatelů i zaměstnanců. Zaměstnavatelé budou osloveni díky kulatým stolům - nové platformě pro diskuzi a hledání řešení v rámci problematiky v daném regionu. Bude vytvořena metodika komplexního programu s účinnými strategiemi pro udržení kontaktu se zaměstnáním z strany zaměstnavatele i zaměstnance. Metodika bude pilotně ověřena. Pro zaměstnavatele, zaměstnance i široku veřejnost budou připraveny vzdělávací semináře a webové stránky s problematikou udržení zaměstnanosti. Zaměstnavatelům v regionu budou určeny zpravodaje s rozpracovanými tématy o udržení kontaktu se zaměstnacem v neaktivní fázi a prostředcích pro podporu zaměstnávání osob v aktivní fázi rodičovství.Bude rozšířena nabídka služeb péče o děti zvýšením kapacity miniškolky provozované žadatelem a nabídkou nové služby - domácí péče o děti. Nová pracovní místa, která vzniknou v souvislosti s touto službou, budou přímou podporou pro osoby vracejících se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny a žen v předdůchodovém věku. 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 12. 2012 - 30. 11. 2014
 • Cílová skupina: - zaměstnanci; - ženy vracející se na trh práce po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny; - ženy ohrožené nezaměstnaností; - osoby pečující o závislého člena rodiny; - ženy v předdůchodovém věku; - muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi; - zaměstnavatelé

Příjemce

 • Centrum pro rodinu a sociální péči
 • IČ: 69722595
 • Sídlo:
  • Ulice: Štefánikova
  • Městská část: Hodonín
  • Město: Hodonín
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 695 01
 • http://www.cprhodonin.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018