Zpět

Zaměstnávání mladých dospělých - průvodcovstvím

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/75.00020

Projekt má za cíl posílit pracovní integraci mladých osob ohrožených sociálním vyloučením, prostřednictvím cíleného využívání vybraných aktivit. Šest provázaných aktivit nabízí rozšíření uplatnění těchto osob na trhu práce v Moravskoslezském regionu. Specifikem je, že aktivity budou nabízeny klientům stávající služby příjemce, které je třeba podpořit v odstranění závislosti na sociálních dávkách zařazením do společnosti s dostatečným finančním zajištěním získaným vlastní snahou. První aktivitou je aktivační program, který zajistí motivaci ve formě nácviku a orientace ve vlastních schopnostech a možnostech najít pracovní uplatnění. Činnosti programu připraví účastníky na absolvování rekvalifikace a hledání zaměstnání. Druhou aktivitou je rekvalifikace, potřebná pro uplatnění vybrané cílové skupiny. Změna nízké kvalifikace zvýší šanci na uplatnění. Třetí aktivita zprostředkování zaměstnání, je aktivním a intensivním vyhledáváním zaměstnání v nabídkách trhu práce a tvorbě nových pracovních míst s podporou manažera. Čtvrtá aktivita - průvodcovství, povede k dostatečné motivaci a přizpůsobení účastníka v novém zaměstnání získat pracovní návyky, které posílí rychlejší integraci a dlouhodobější uplatnění. V rámci páté aktivity budou mzdové náklady na nově vytvořená a zprostředkovaná pracovní místa pro účastníky podporovány příspěvkem na mzdu. Šestou aktivitou, doprovodnými opatřeními, chceme motivovat účastníky: příspěvkem na cestovné a stravné. Koordinaci aktivit budou mít na starosti dva odborní pracovníci - poradce a průvodce. S účastníky budou individuálně plánovat nejúčinnější aktivity tak, aby vedly k dosažení stanoveného cíle. Jednání s dodavateli a zaměstnavateli povede manažer projektu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 16. 4. 2012 - 31. 3. 2014
 • Cílová skupina: Osoby do 25 let věku a mladiství od 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace

Příjemce

 • Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
 • IČ: 28659392
 • Sídlo:
  • Ulice: Jahnova
  • Číslo popisné: 867/12
  • Městská část: Mariánské Hory
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70900
 • http://www.css-ostrava.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018