Zpět

Zamotané životy lidí bez domova

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/B7.00015

 


Projekt se vztahuje k cílové skupině klientů - lidí bez domova, kterým poskytuje ubytování a sociální služby OBLASTNÍ CHARITA TEPLICE. Hlavní cíl projektu: klienti sociální služby/lidé bez domova v  domě Agape I a Agape II získají díky inovačnímu přístupu dílčí profesní  kvalifikaci ve vybraném oboru. Dílčí kvalifikace se bude vybírat ze schválené soustavy kvalifikací a dle možností plnit praxi. Cíle:1) Vybraní klienti se stanou z osoby závislé, osobou pomáhající a nezávislou na veřejných zdrojích, protože budou kvalifikovaní s šancí nalézt práci 2) Klienti změní svůj přístup ke své budoucnosti tím, že spolurozhodují o své odbornosti a připravují se na ni 3) Institucionalizace další  podpory klientů, aby kvalifikaci uplatnili (další spolupráce s firmami) a aby se zapojili i další klienti


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Osoby bez přístřeší - klienti nouzově ubytovaní Oblastní charitou Teplice budou motivováni vzdělávat se individuálně s podporou studentů a s jejich pomocí v konkrétní oblasti, pro kterou je schválena tzv. dílčí kvalifikace. Budou se učit spolu se studentem školy PERSPEKTIVA a budou se prakticky připravovat u jedné ze spolupracujících firem. Východiskem pro přípravu klientů je zákon č. 179/2006/Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů. Z obou ubytovacích zařízení v Krupce bude vybrána skupina klientů, kteří se chtějí na dílčí kvalifikaci připravit. Potom jim bude nabídnuta některá z možností, jež závisí na počtu a ochotě firem regionu vstoupit do projektu.;

Příjemce

 • Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola s. r.o.
 • IČ: 25023306
 • Sídlo:
  • Ulice: Mírová 218
  • Město: Dubí III - Pozorka 41703
 • http://www.skola-perspektiva.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: Sociální inovace

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018