Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Zařízení péče o děti POZEMNÍ STAVBY Jihlava

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/A4.00032

Společnost POZEMNÍ STAVBY Jihlava vybuduje zcela nové zařízení péče o děti mimo rámec školského zákona pro děti vlastních zaměstnanců a partnerů projektu. Celková plánovaná kapacita zařízení je 12 dětí. Zařízení bude poskytovat služby v rozsahu definovaném výzvou A4 na bázi nepříležitostné péče o děti ve věku od 6 měsíců do zahájení školní docházky. V režimu ranních a odpoledních turnusů. Cílem projektu je zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance společnosti. Projekt napomůže lépe sladit jejich rodinný a pracovní život. Mimo hlavní cíl projektu - lepšího sladění soukromého a pracovního života -  projekt též reaguje na nedostatečnou kapacitu a problém s umísťováním dětí do státních mateřských škol v krajském městě Jihlava. Do projektu jsou zapojeni 2 partneři.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 31. 12. 2014
 • Cílová skupina: Potřebnost projektu je nesena dvěma rovinami - interní na straně žadatele a partnerů a externí jako vliv nedostatečných kapacit ve státních mateřských školách v krajském městě Jihlava. ; Interně žadatel reaguje na poptávku zaměstnanců společnosti a partnerů volající po možnostech lepšího sladění osobního a pracovího života, kdy nemožnost či nevhodné místo pro umístění dítěte do státní mateřské školy pracovníkům komplikuje či znemožňuje výkon pracovní činnosti dle jejich přání a možností. Případě je umístění do soukromých hlídacích center příliš finančně náročné. Mezi zaměstnanci žadatele je dle interního přůzkumu zhruba 10 dětí, které by na denní či pravidelné bázi využívaly služeb firemního zařízení péče o děti. U partnera Valeo je předpoklad pravidelného či částenéo využití u cca 10 dětí, u partnera Löros potom 5 dětí. Celkem tedy 25 dětí, které na bázi pravidelné či částečné docházky do zařízení toto využijí. V prvotní fázi žadatel plánuje kapacitu zařízení na úrovi 12 míst, kdy předpokládá, že děti se v zařízení vystřídají. Pokud by v průběhu realizace projektu došlo k navýšení zájmu o docházku do zařízení, bude žadatel s velkou pravděpodobností dovybavovat a rozšiřovat zařízení na vlastní náklady. I pro žadatele je tento projekt svým způsobem pilotní a je při plánování kapacit obezřetný. Odbornou péči o děti zajistí osoby s příslušným vzděláním a splňující další požadavky na prokázání odbornosti dle výzvy A4. Zařízení postkytne služby pro zaijištění bezpečnosti a základních potřeb dítěte (strava, pobyt v dětské skupině s cílem rozvíjet dovednosti a schopnosti dítěte, odpočinek).

Příjemce

 • POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.
 • IČ: 18198074
 • Sídlo:
  • Ulice: Pávovská
  • Číslo popisné: 913/12a
  • Městská část: Bedřichov u Jihlavy
  • Město: Jihlava
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 58601
 • http://www.psjihlava.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018