Zpět

Zavedení centrální administrace a řízení projektů na MČ Praha 10 (zkráceně: Řízení projektů na Praze 10)

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00151

Realizace předkládaného projektu se týká podporovaných činností v rámci tématu B výzvy 89 - "Implementace principů projektového řízení do praxe úřadu". Cílem projektu je zavést na městské části Praha 10, která patří mezi jednu z největších městských částí hl. m. Prahy, řízení projektů a jejich centrální administraci (projektovou kancelář) vycházející z principů celosvětově nejrozšířenější metodiky projektového řízení Prince2. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace těchto aktivit:


- analýza stávajícího stavu,


- návrh centrálního řešení (vytvoření metodiky),


- implementace metodiky, pracovních postupů a SW nástroje pro řízení projektů,


- školení vybraných zaměstnanců úřadu na metodiku Prince2,


- následná konzultační podpora (mentoring), zapracování požadavků na změny,


- ověření systému (projektový audit).


 


Realizace projektu umožní na MČ Praha 10 dosáhnout zejména těchto přínosů:


-stanovení jednotných pravidel pro řízení všech projektů a kontrola jejich dodržování,


-zajišťování dat pro rozhodování vedení úřadu o dalším osudu jednotlivých projektů,


-optimalizace využití zdrojů úřadu, zamezení redundancí v dodávkách vícero projektů,


-minimalizace rizik spojených s tím, že bude dodán produkt, který nebude odpovídat požadavkům MČ Praha 10,


-uložení všech dokumentů k projektům na jednom místě,


-SW nástroj pro evidenci a řízení projektů umožní snazší plánování a kontrolování milníků projektu,


-projektová kancelář se stane jedním z hlavních nástrojů pro dodání podkladů pro audity apod.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2013 - 30. 9. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu projektu tvoří úřad městské části Praha 10 a její zaměstnanci. Přestože metodika projektového řízení bude závazná pro všechny zaměstnance, bylo s ohledem na vysoké náklady projektového školení rozhodnuto o tom, že vzdělávacích kurzů se účastní z každého odboru 3 lidé. Celkem tedy bude proškoleno 33 osob. Z toho 11 osob bude kurz zakončovat zkouškou a vydáním mezinárodně uznávaného certifikátu projektového řízení Prince2 a 22 osob bude ukončovat kurz vydáním certifikátu o absolvování.

Příjemce

 • Městská část Praha 10
 • IČ: 00063941
 • Sídlo:
  • Ulice: Vršovická
  • Číslo popisné: 1429/68
  • Městská část: Vršovice
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 10100
 • http://www.praha10.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018