Zpět

Zavedení komplexního systému vzdělávání v oblasti obecných a odborných dovedností zaměstnanců společnost KLIMA, a.s.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00122

Projekt je zaměřen na zavedení komplexního systému vzdělávání zaměstnanců firmy KLIMA, a.s. Systémem budou vytvořeny pravidla pro monitoring vzdělávacích potřeb, pro jejich plánování, vyhodnocování efektů a pro motivaci zaměstnanců k dalšímu vzdělávání.Komplexnost projektu je podložena hlavním cílem projektu - vybudováním systému, který bude založen na principu opakování (periodicity) vyhodnocování potřeb a přínosů vzdělávání (analýzy), monitoringu (dotazník) a na řízení celého systému stanoveným zaměstnanci podniku (interními lektory).V rámci zavedení systému celoživotního vzdělávání budou vytvořeny pozice interních lektorů a materiály určené pro jejich práci (manuál interního lektora pro CŽV).Druhým pilířem projektu bude možnost aplikace zpětné vazby - s využitím práce s nově vytvořenými dokumenty - Dotazník a Analýza potřeb.Účastníky projektu budou kmenoví zaměstnanci společnosti. Zvláštní důraz bude kladen na rozvoj zaměstnanců nad 50 a do 25 let věku a genderovou politiku (rovné příležitosti žen a mužů). V rámci projektu bude vytvořen dokument pro dodržování rovných příležitostí. Zaměstnanci starší 50 let budou přednostně zařazováni do vzdělávání, počítá se s jejich využitím na pozicích interních lektorů.Vzdělávání realizované v rámci projektu bude zaměřeno na konkrétní cílové skupiny zaměstnanců - zaměstnance nad 50 a do 25 let, interní lektory a zaměstnance technických a dělnických profesí (dle potřeb identifikovaných analýzou). Důraz při realizaci projektu je kladen na proškolení a zlepšení klíčových schopností a dovedností středního, a nižšího managementu za účelem posílení jejich odborné kvality a vzdělávání výrobních zaměstnanců.Součástí projektu budou vzdělávací aktivity zaměřené na oblast obecných a odborných dovedností (užití firemního informačního systému, znalost technologických postupů a práce s normami, jejich aplikace u technologií). Projekt zajistí možnost dalšího rozvoje podniku v návaznosti na využití moderních metod vzdělávání.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 31. 12. 2014
 • Cílová skupina: Zaměstnanci do 25 let.; Zaměstnanci 25 - 50 let.; Zaměstnanci nad 50 let.

Příjemce

 • Klima, a.s.
 • IČ: 28061047
 • Sídlo:
  • Ulice: Krumlovská
  • Číslo popisné: 38
  • Městská část: Prachatice
  • Město: Prachatice
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 38301

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018