Zpět

Zavedení moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti na ÚMČ Praha 8

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00081

V rámci projektu dochází k zlepšení transparentnosti úřadu: • zefektivnění poskytování informací -  bylo proškoleno 29 osob;

 • zkvalitnění a zefektivnění komunikace úřadu směrem k občanovi  - bylo proškoleno 208 pracovníků v základním školení a specializovaného školení se účastnilo 96 zaměstnanců úřadu 

 • implementace principů projektového řízení do praxe úřadu - proškoleno bylo 31 zaměstnanců a jeden specialista projektového managementu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2013 - 31. 8. 2014
 • Cílová skupina: Do realizace projektu v rámci jeho aktivit bude přímo zapojena většina zaměstnanců úřadu, a to zejména ti úředníci a zaměstnanci ÚMČ, kteří se dostávají do přímého styku s občany - klienty.; Jedním z hlavních cílů vylepšování služeb pro občany je zlepšení komunikace úřadu s veřejností, které zvýší transparentnost a otevřenost MČ.

Příjemce

 • Městská část Praha 8
 • IČ: 00063797
 • Sídlo:
  • Ulice: Zenklova
  • Městská část: Libeň
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 18200
 • http://www.praha8.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018