Zpět

Zavedení pokročilých metod strategického a projektového řízení na ministerstvu zdravotnictví ČR

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/B6.00039

Ministerstvo zdravotnictví realizuje projekt s názvem „Zavedení pokročilých metod strategického a projektového řízení na Ministerstvu zdravotnictví ČR“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, výzva B6 – Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů a optimalizace chodu úřadů a územních samosprávných celků.


Potřebnost projektu vyplynula ze zahájení přípravy několika strategických záměrů, jako např. Strategie reformy psychiatrické péče, Zdraví 2020, Národní strategie elektronického zdravotnictví aj.


Převedení takto rozsáhlých strategických plánů do projektové praxe bude vyžadovat spolupráci mnoha různých týmů v mnoha různých organizacích (ministerstvo, přímo řízené organizace, partneři, dodavatelé aj.) s různou úrovní znalostí projektového řízení. V těchto různorodých pracovních týmech bude nutné dosáhnout společné shody na způsobu řízení projektů, což je standardní metodika, kterou obvykle určuje vlastník projektů.


Pro dosažení takové shody a synergie, která zajistí efektivní realizaci ve spolupráci četných týmů, je potřeba disponovat dostatečnou znalostní bází na straně ministerstva jako vlastníka projektů, dále je žádoucí vytvořit vhodné, aplikovatelné a flexibilní metodiky pro projektové řízení a v neposlední řadě vzdělat zúčastněné osoby.


 


 


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2014 - 31. 12. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou klíčoví pracovníci Ministerstva zdravotnictví ČR a přímo řízených organizací.

Příjemce

 • Ministerstvo zdravotnictví
 • IČ: 00024341
 • Sídlo:
  • Ulice: Palackého náměstí
  • Číslo popisné: 375/4
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800
 • http://www.mzcr.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018