Zpět

Zavedení projektového řízení MěÚ Trutnov a sebehodnocení podle modelu CAF

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00003

Prioritou města Trutnova je zvyšování efektivity a kvality veřejné správy prostřednictvím využívání moderních nástrojů řízení. Hlavním prostředkem ke splnění těchto cílů bude zavedení:


1. modelu CAF (KA2) - realizací projektu se budeme snažit o zlepšení nástrojů k rozvoji městského úřadu, růstu, prosperitě a konkurenceschopnosti města jako územního samosprávného celku, a to aplikací moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti městského úřadu a veřejných služeb včetně zavádění sledování výkonnosti úřadu a analytické činnosti k identifikaci míst pro zlepšení a k návrhů řešení v oblasti zvýšení transparentnosti a efektivity řízení rozpočtu a nástrojů na podporu řízení rozpočtového procesu s cílem zvýšit schopnost reakce na dopady ekonomické krize.


2. projektového řízení (KA1) - součástí bude provádění analýz chodu projektového řízení (PŘ) úřadu k navrhování realizace prostupů a činností vedoucích ke zvyšování efektivity, kvality a transparentnosti úřadu a racionalizace rozdělení kompetencí v rámci orgánů úřadu s důrazem na efektivnost.


Realizací projektu město postupně naplňuje projektový záměr uvedený ve Strategickém plánu města Trutnova. Splnění cíle vyžaduje kvalitní a vzdělaný tým zaměstnanců, proto je část aktivit projektu věnována vzdělávání lidských zdrojů v oblasti projektového řízení a implementaci modelu CAF.


Podstatná část výstupů projektu bude implementována již v době trvání projektu.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2013 - 31. 1. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci města Trutnova zařazení do městského úřadu a jeho volení zastupitelé.; Určení zaměstnanci MěÚ jsou zapojeni do přípravy všech klíčových aktivit a na definování výstupů projektu. ;

Příjemce

 • Město Trutnov
 • IČ: 00278360
 • Sídlo:
  • Ulice: Slovanské náměstí
  • Číslo popisné: 165
  • Městská část: Trutnov
  • Město: Trutnov
  • Kraj: Královéhradecký kraj
  • PSČ: 54101
 • http://www.trutnov.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018