Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Ze školy odpovědně na trh práce

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/D8.00064

 


 


Hlavním cílem projektu je podpořit zaměstnanost uchazečů a zájemců o zaměstnání se zaměřením na fyzické osoby do 20 let věku, resp. do 25 let věku - absolventy SŠ a VŠ a zájemců o zaměstnání se zaměřením na žáky a studenty posledních ročníků SŠ a VŠ na trhu práce v Karlovarském kraji, a tím zlepšit regionální trh práce a posílit konkurenceschopnost Karlovarského kraje.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: 1. Uchazeči/ky o zaměstnání se zaměřením na fyzické osoby do 20 let věku, resp. do 25 let věku (absolventi SŠ a VŠ); 2. Zájemci/kyně o zaměstnání se zaměřením na:; - fyzické osoby do 20 let věku, resp. do 25 let věku (absolventi SŠ a VŠ); - žáky, učně, studenty posledních ročníků SŠ a posledních dvou semestrů VŠ

Příjemce

 • Okresní hospodářská komora Cheb
 • IČ: 48365513
 • Sídlo:
  • Ulice: K Nemocnici
  • Číslo popisné: 2381/2
  • Městská část: Cheb
  • Město: Cheb
  • Kraj: Karlovarský kraj
  • PSČ: 35002
 • http://www.khkkk.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018