Zpět

Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/D4.00003

Hl. důvodem realizace projektu je nejednotný přístup k řízení podpory VaVaI na území ČR. Očekávaným přínosem projektu (cílem) je zefektivnění poskytování podpory VaVaI na území ČR ze strany organizací veřejné správy a do budoucna i sjednocení způsobů a podmínek pro potřeby poskytování podpory VaVaI. Zefektivnění fungování celé oblasti VaVaI a především TA ČR jako její součástí bude znamenat efektivnější vynakládání veřejných prostředků na financování podpory VaVaI. Pro tyto účely vzniknou v rámci projektu odpovídající výstupy.


Projekt obsahuje 7 hlavních (věcných) aktivit:


1) Zmapování a posouzení významu výzkumu, vývoje a inovací ve strategických dokumentech veřejné správy


2) Nastavení nového rámce pro odbornou podporu státní správy


3) Příprava nových analytických metodik hodnocení VaVaI


4) Zefektivnění spolupráce s externími experty TA ČR


5) Příprava činnosti inovačního think-tanku


6) Zefektivnění poradenských služeb v rámci TA ČR a pilotní ověření jejich poskytování


7) Zvýšení informovanosti veřejné správy  o inovacích a nastavení systému vzdělávání zaměstnanců organizací


veřejné správy v oblasti VaVaI a zavedení metody PCP


Mezi konkrétní výstupy (indikátory) projektu lze zařadit především:


-Počet podpořených organizací: 1


- Počet podpořených osob: 295


- Počet úspěšných absolventů 45


- Počet inovovaných produktů: 15

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 8. 2014 - 30. 11. 2015
 • Cílová skupina: Mezi cíl. skupiny projektu se řadí správní úřady, OSS, úřady ÚSC a zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované/řízené těmito úřady a jejich zaměstnanci.

Příjemce

 • Technologická agentura ČR
 • IČ: 72050365
 • Sídlo:
  • Ulice: Evropská
  • Číslo popisné: 1692/37
  • Městská část: Dejvice
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 16000
 • http://www.tacr.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018