Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Zelený Rumburk

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00183

Město Rumburk realizuje projekt Zelený Rumburk CZ.1.04/3.3.05/96.00183, který je zaměřen na přímou intervenci pro osoby starších 50 let. Vybraná cílová skupina se potýká s kombinací znevýhodnění např. věk, nezaměstnanost delší jak 6 měsíců, chybějící kvalifikace, ohrožení sociálním vyloučením a má sníženou šanci získat v regionu pracovní uplatnění.Do projektu bude zapojeno 20 osob z cílové skupiny, z níž minimálně 16 osob získá kvalifikaci v oboru Údržba veřejné zeleně a bude umístěno na nově vytvořené pracovní místo.Po celou dobu realizace projektu získají všichni účastníci podporu a poradenství, které jim individuálně poskytne osoba koordinátora a odborného poradce. Dílčí cíle projektu:* 20 osob získá podporu a poradenství* 20 osob absolvuje bilanční diagnostiku* 20 osob absolvuje motivační kurz* 20 osob absolvuje profesní vzdělávání - kvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně* 16 osob získá pracovní místo na zkoušku - po dobu 3 měsíců na, které město Rumburk z projektu bude čerpat mzdové příspěvky* 16 osob nastoupí na nově vytvořená pracovní místa na zkoušku na dobu 12 měsíců na, které město Rumburk z projektu bude čerpat mzdové příspěvky

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 15. 3. 2013 - 14. 1. 2015
 • Cílová skupina: Projekt je zpracován jako podpora podskupiny a) přímá intervence.; Fyzické osoby starší 50 let jako uchazeči o zaměstnání patří dlouhodobě do velmi ohrožené skupiny vzhledem k situaci na trhu práce. Projekt a všechny jeho aktivity jsou navíc realizovány ve městě Rumburk (okres Děčín), který je jedním z nejvíce postižených okresů v rámci ČR a v dané lokalitě patří problematika nezaměstnanosti mezi jeden z největších sociálních problému. Z dlouhodobých statistik je patrné, že se nejedná o krátkodobý jev, který má řadu příčin, ale je jisté, že již po několika měsících bez pravidelné pracovní (ekonomické) aktivity dochází ke ztrátě pracovních návyků a velmi klesá motivace k hledání práce.; Velmi mnoho osob z cílové skupiny je možno zařadit mezi osoby dlouhodobě nezaměstnané a je tak patrné, že jsou ohroženi tzv. syndromem dlouhodobé nezaměstnanosti.; Projekt je koncipován jako komplexní nástroj pomoci této cílové skupině při hledání zaměstnání a při získávání pracovních návyků. Je tvořen vzájemně logicky provázaným systémem nástrojů směřujících k odstranění bariér bránících této skupině nalézt zaměstnání.Podstatnou složkou aktivit je přesná identifikace potřeb a pracovních předpokladů jednotlivých osob. Součástí aktivit je rovněž evaluace ze strany cílové skupiny, která bude formou dotazníkového šetření.

Příjemce

 • Město Rumburk
 • IČ: 00261602
 • Sídlo:
  • Ulice: Třída 9. května
  • Číslo popisné: 1366/48
  • Městská část: Rumburk
  • Město: Rumburk
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 40801
 • http://rumburk.cz/index.php?page=1&id=118

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018