Zpět

Ženy sobě

Registrační číslo: CZ.1.04/5.1.01/B2.00001

Obsahem projektu je propojení zkušeností organizací pracujících s ženami, které jsou bez domova, jsou oběťmi násilí nebo jím ohrožené nebo/a komerčně zneužívané. Na realizace projektu se podílí 3 české partnerské organizace (Jako doma, ROZKOŠ bez RIZIKA a In IUSTITIA) a britský partner St Mungo´s.


Hodně žen bez domova má za sebou zkušenost (sexuálního) násilí a/nebo sexuální práce. Zároveň se jedná o skupiny, které jsou z velmi specifických důvodů obtížně zapojitelné do většinové společnosti. Potýkají se s nedostatkem důvěry ve své schopnosti, s nedůvěrou ve státní instituce. Jejich návrat na trh práce je velmi komplikovaný a musí mu předcházet dlouhodobá terapeutická a sociální práce a celková podpora. Tyto skupiny též postrádají základní znalosti a dovednosti nutné pro návrat na trh práce. Jejich nedostatek se může též projevit v podobě další reviktimizace či komerčního zneužití v prostředí šedé ekonomiky. Dosud byly problémy těchto žen řešeny jednotlivě, bez komplexního přístupu, který by zohledňoval všechna specifika, kterou tyto sociálně ohrožené skupiny vykazují.


Díky projektu se spojí různé přístupy práce s klientkami. Jako nadstavba nad dosud realizované projekty partnerů tématické sítě vznikne komplexní program pro klientky, který je zásadně podpoří a namotivuje k návratu na trh práce či případnému uplatnění se coby OSVČ. Program bude mít formu sebepodpůrné skupiny, jejímž cílem je získat sebevědomí a znalosti, které klientkám pomohou zapojit se do běžného života a zvýšit své šance vrátit se na trh práce.


Projekt je realizován prostřednictvím osmi klíčových aktivit, mezi které patří zmapování dosud vyvinutých nástrojů, tematická síť, mezinárodní perspektiva práce s CS, tvorba Programu pro ženy v tísnivé sociální situaci (I. a II. blok), pilotáž s CS, evaluace průběžných výstupů a mainstreaming výstupů. Projekt bude realizován primárně v Hlavním městě Praha a Moravskoslezském kraji, v Ostravě, kde bude probíhat pilotáž.


Projekt je naplánován na 22 měsíců. 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2013 - 30. 6. 2016
 • Cílová skupina: - Nestátní neziskové organizace,; - územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci,; - osoby bez přístřeší,; - oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané.

Příjemce

 • Jako doma - Homelike, o.p.s.
 • IČ: 22748890
 • Sídlo:
  • Ulice: Holečkova
  • Číslo popisné: 959/63
  • Městská část: Smíchov
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 15000
 • http://jakodoma.org/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018