Zpět

Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/76.00238

Popis projektu


Současná tendence v Kraji Vysočina (dále Kraji), pokud jde o počet a věkovou strukturu obyvatelstva, není nijak příznivá. Podle údajů ČSÚ k 31. 3. 2011 došlo v tomto roce k úbytku obyvatel o 248 (více vystěhovalých obyvatel než přistěhovalých, více zemřelých než narozených). Mění se také věková struktura obyvatel: ubývá narozených a přibývá osob ve skupině 65+. Mladí lidé z kraje odcházejí.


Předkladatelem projektu je územně samosprávný celek, který obohacuje projekt o aspekty podnikatelských subjektů a nestátních neziskových organizací. Kraj vytvořil partnerství, které disponuje odlišnými zkušenostmi s řešením problematiky rovných příležitostí a slaďováním pracovního a rodinného života. Záměrem projektu je v Kraji Vysočina vytvořit podmínky pro zlepšení pracovního a rodinného života obyvatel. To znamená realizovat aktivity jak na straně zaměstnavatele, tak zaměstnance.


 


 


Projekt se zaměří


 


-       na subjekty zřízené Krajem Vysočina, s cílem vypracovat Metodiku opatření na podporu slaďování práce a rodiny do plánu jejich personálního rozvoje. Zaměří se na fungování organizací, na změny image těchto subjektů tak, aby se v nich zvýšil zájem o zaměstnání a tím se zvýšila i kvalita zaměstnanců a dlouhodobé setrvání v zaměstnání, aby se zlepšila jejich produktivita, motivace a přínos organizaci a v důsledku toho i zlepšení pracovních podmínek pro pracovní a rodinný život.


-       bude vyhlášena soutěž "Podnik příznivý rodině" s cílem vytvářet pro-rodinné prostředí, jako jednoho ze základních cílů pro slaďování profesního a rodinného života.


-       jde o vytvoření sítě míst - Family Points, které nabídnou pomoc při krátkodobé péči o dítě a informace související se zapojováním žen/mužů po MD/RD na trh práce, se slaďováním při respektování rovných příležitostí pro ženy a muže.


-       u příležitosti 15. května bude slaven Den rodiny vyhlášený OSN.


-       na veřejnost (v rámci povinné publicity), která bude informována o výsledcích projektu.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2012 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: - Projekt předpokládá zapojení přibližně 8 - 10 příspěvkových organizací Kraje, které se stanou jádrem sítě zaměstnavatelů s prorodinným firemním klimatem v Kraji Vysočina. Ve třech organizacích bude proveden genderový audit. ; - Zapojení cílové skupiny ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo po péči o závislého člena rodiny na trh práce nebo muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi spočívá v možnosti navštěvovat centra Family Point - bezbariérové místo přátelské rodině, které umožňuje krátkodobě pečovat o malé děti a získávat informace pro podporu rodinného života. Jsou to i místa, kde jim bude zprostředkováno individuální poradenství a v rámci kariérového poradenství budou směřováni na změnu životního stylu. ; - Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci; - Zaměstnavatelé

Příjemce

 • Vysočina
 • IČ: 70890749
 • Sídlo:
  • Ulice: Žižkova
  • Číslo popisné: 1882/57
  • Městská část: Jihlava
  • Město: Jihlava
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 58601
 • http://www.kr-vysocina.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018