Zpět

Žiji a pracuji v Odrách – Dživav the kerav buči Odrende

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00129

Projekt se zkládá ze čtyř aktivit:


Motivační program - má za cíl účastníky projektu pracovně motivovat, uvést je do stavu, kdy se zlepší jejich sebevědomí, uvědomí si svou potřebnost a sounáležitost i hodnotu práce pro sebe a vlastní město.


Finanční poradenství – účastníkům bude poskytnuto vzdělání ve finanční oblasti, jak hospodařit se svými prostředky, varovat je před neuváženým nakládáním s penězi i pomoc s řešením finančních problémů.


Rekvalifikační kurzy – pro jednotlivé účastníky budou navrženy konkrétní kurzy, které budou mít úzkou návaznost na pracovní náplň jak v rámci projektu, tak s ohledem na další uplatnění na trhu práce.


Pracovní program - vytvoření pracovních míst pro osoby z cílové skupiny na dobu 20 měsíců, získání základních pracovních návyků a dovedností.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2013 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou nezaměstnaní občané města Odry romské národnosti (etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí).

Příjemce

 • Město Odry
 • IČ: 00298221
 • Sídlo:
  • Ulice: Masarykovo náměstí
  • Číslo popisné: 16/25
  • Městská část: Odry
  • Město: Odry
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 74235
 • http://www.odry.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018