Zpět

Zítra v práci

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/E1.00001

Účelem projektu je snaha zvýšit zaměstnatelnost ohrožených osob na trhu práce (uchazečů a zájemců o zaměstnání se znevýhodněními typu zdravotního postižení, péče o dítě do 15 let nebo osobu blízkou, věk 50+) vedených zejména v evidenci Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Karlových Varech. Projekt je zaměřen na všechny okresy kraje - Karlovy Vary, Sokolov, Cheb.


Karlovarský kraj se dlouhodobě řadí mezi regiony s nejvyšší nezaměstnaností v ČR a jedná se o strukturálně postižený region (dochází k útlumu tradičního průmyslu v regionu, který byl donedávna největším zaměstnavatelem - těžba, sklářství, energetika, výrobní průmysl). Uchazeči a zájemci s výše uvedenými znevýhodněními patří mezi nejvíce "problémovou" skupinu v kraji. Se zvyšující se délkou evidence se stávají tzv. dlouhodobými uchazeči o zaměstnání s kumulací dalších znevýhodnění a tím úměrně klesají jejich možnosti návratu na trh práce a naopak vzrůstá jejich sociální vyloučení.Předkládaný projekt - prostřednictvím reálné analýzy trhu a návrhu inovativních nástrojů a díky systematické práci s CS, komplexnímu programu motivačních, profesních a psychodiagnostických aktivit a také vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů chce aktivizovat cílovou skupinu co nejdříve po její evidenci na ÚP ČR, aby se nezvyšovalo jejich znevýhodnění ve formě sociálního vyloučení plynoucího z dlouhodobé evidence na ÚP ČR. Na druhou stranu cílí i na osoby, které jsou v evidenci déle než 5 měsíců a potřebují zvýšenou péči. Cílem je i aktivizovat zaměstnavatele k vytváření nových pracovních míst a tím zlepšit situaci na trhu práce v kraji.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 12. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: 1. Zájemci/kyně o zaměstnání se specifikací fyzických osob se zdravotním postižením, starších 50 let či pečujících o dítě do 15 let nebo jinou osobu blízkou; 2. Uchazeči/ky o zaměstnání se specifikací fyzických osob se zdravotním postižením, starších 50 let či pečujících o dítě do 15 let nebo jinou osobu blízkou

Příjemce

 • Karlovarský kraj
 • IČ: 70891168
 • Sídlo:
  • Ulice: Závodní
  • Číslo popisné: 353/88
  • Městská část: Dvory
  • Město: Karlovy Vary
  • Kraj: Krajský úřad Karlovarského kraje
  • PSČ: 36006
 • http://www.zamestnanostkk.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018