Zpět

Zkuste to s námi

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00208

Realizace projektu byla zahájena 15.3.2013. Projekt předpokládá vytipovat 24 osob, ze skupiny zdravotně znevýhodněných a umožnit jim abosolvovat diagnostický, motivační a vzdělávací program, na jeho základě jim bude zabezpečena praxe u vybraných firem ze Slavičína a okolí a následně i dlotováno zaměstnání po dobu 6-12 měsíců u vybraných zaměstnavatelů.


Aktivity projektu vychází z potřeb cílové skupiny (CS), navazují na sebe a tvoří logický celek, který má vést k naplnění cílů projektu. Vazba aktivit na potřeby cílové skupiny je následující:


Organizační a materiálové zabezpečení aktivit projektu - potřeba vytvoření technické a organizační zázemí pro cílovou skupinu


Výběr účastníků do projektu - pečlivý výběr účastníků projektu na základě zjištění jejich potřeb a očekávání - celkový počet 2x 12 osob


Poradenský servis - Bilanční diagnostika - příslušníci CS nemají potřebné zkušenosti a schopnosti orientovat se ve vlastních předpokladech, silných stránkách osobnosti, vhodných postupech k při hledání pracovní příležitosti, eliminaci slabých stránek apod.


Motivační program - příslušníci CS často definují potřebu začlenit se do společnost, avšak nemají mnohdy potřebný aktivní postoj k řešení životní situace a vnímání pocitu zodpovědnosti za svoji budoucnost, neumí reálně hodnotit své možnosti a uplatnit individuální potenciál


Kurz informačních a komunikačních technologií - vesměs pouze velmi nízká znalost práce s PC v oblasti ovládání užitečných programů (základní znalost programu MS OFFICE) a práce s informacemi na pracovních serverech u příslušníků CS - základní orientace v práci s textovým editorem a internetem je základním předpokladem počítačové gramotnosti


Profesní vzdělávání a placená praxe - malé nebo nulové dosavadní pracovní zkušenosti příslušníků CS - pomoc k orientaci co obnáší být zaměstnán


Individuální podpora - individuální přístup jako předpoklad k řešení individuálních problémů


Skupinová podpora - klubová setkávání - možnost porovnávání postojů, výměny zkušeností


Vytvoření pracovního místa - získání pracovní zkušenosti, pracovních návyků


Asistence při vyhledávání a získávání zaměstnání - potřeba pomoci zvenčí při hledání vhodné práce


Závěrečné vyhodnocení, evaulace a ukončení - zhodnocení celk. přínosu projektu pro CS


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 15. 3. 2013 - 14. 3. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří osoby se zdravotním postižením - tělesným, smyslovým, lehkým mentálním nebo kombinovaným. Primárně se projekt zaměřuje na mladé lidi do 30 let, kteří jsou zcela bez praxe nebo s minimální praxí. Ti budou tvořit nejméně 60% cílové skupiny. Do 40% mohou být doplněni osobami staršími 30 let až do 45 let.

Příjemce

 • Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s.
 • IČ: 28269501
 • Sídlo:
  • Ulice: Horní náměstí
  • Číslo popisné: 111
  • Městská část: Slavičín
  • Město: Slavičín
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 76321
 • http://www.pivecka-ops.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018