Zpět

Zkvalitnění podmínek pro systematickou sociální práci naplněním standardů kvality OSPOD Blansko

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00029

Projekt vychází z výzvy č. C2 v oblasti podpory 3.1. - Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany. Cílem projektu je zkvalitnění podmínek pro systematickou sociální práci s rodinami a dětmi vytvořením a naplněním standardů kvality OSPOD Blansko.


Projekt reaguje na lokální podmínky, podporuje procesy profesionální sociální práce orgánu sociálně-právní ochrany s rodinami a dětmi v jejich přirozeném prostředí. Projekt je zaměřen na podporu funkční multidisciplinární spolupráce se všemi státními i nestátními orgány a fyzickými osobami nejen v našem regionu zúčastněnými na péči o ohrožené děti.


Jedním z dílčích cílů je vytvoření a naplňování standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany.


Výstupem projektu je nastavení systematické práce v rámci OSPOD, dále naplnění minimálního personálního standardu, který by měl být přiměřený našemu správnímu obvodu a míře náročnosti výkonu SPOD, podpora nových zaměstnanců a zajištění vhodného materiálního a technického vybavení s ohledem na výkon sociálně-právní ochrany dětí na pracovišti i mimo něj. Všichni sociální pracovníci zařazeni na oddělení SPOD si budou průběžně zvyšovat kvalifikaci v kurzech akreditovaných MPSV, MŠMT a MV. Prioritou je hledání možností, jak vyhodnocovat efektivitu sociální práce formou konkrétních intervencí a sledování plnění nastavených cílů. Realizační tým bude tvořen kvalifikovanou skupinou sestavenou ze dvou sociálních pracovníků/pracovnic, projektového manažera, koordinátora, finančního manažera a metodika.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou je orgán veřejné správy působící v oblasti sociální integrace - Městský úřad Blansko, obecní úřad obce s rozšířenou působností (konkrétně zaměstnanci oddělení sociálně-právní ochrany dětí). Zaměstnanci MěÚ Blansko zařazeni v OSPOD k výkonu SPOD se budou aktivně podílet na realizaci klíčových aktivit, účastnit se vypracování a aplikace standardů kvality, budou účastni setkání s dalšími subjekty zúčastněnými na péči o ohrožené děti aj. Ze strany organizačního týmu budou těmto osobám poskytovány konkrétní a aktuální informace pro to, aby se podle nich mohli řídit. Účastí zaměstnanců na realizaci klíčových aktivit projektu se prohloubí jejich znalosti, dovednosti a zkušenosti, které budou dál uplatňovat v kvalitní práci sociálních pracovníků a v naplňování standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí. Motivací cílové skupiny je možnost vyslovit své názory, požadavky a potřeby, aktivně se podílet na růstu a zkvalitnění práce OSPOD MěÚ Blansko a tím pádem též vlastním osobnostním růstu.

Příjemce

 • Město Blansko
 • IČ: 00279943
 • Sídlo:
  • Ulice: nám. Svobody
  • Číslo popisné: 32/3
  • Městská část: Blansko
  • Město: Blansko
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 67801
 • http://www.blansko.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018