Zpět

Zkvalitnění sociálně-právní ochrany v ORP Rožnov p. R.

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/D1.00018

 


Projekt přispěje k vytvoření kvalitních podmínek pro systematickou sociální práci v ORP Rožnov p/R - Sociálního odboru - orgánu sociálně-právní ochrany s rodinami a dětmi naplněním minimálního personálního standardu v této oblasti. Díky projektu budou přijati 2 zcela noví zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). V rámci projektu dojde k vytvoření "Metodické příručky", která bude souborem postupů/kroků pro naplnění standardizace do praxe v návaznosti na výkon sociálně-právní ochrany dětí. Dojde také k materiálně-technickému vybavení nových pracovníků pro výkon v oblasti sociálně-právní oblasti a bude zajištěn profesní rozvoj (vzdělávání) všech 8 pracovníků OSPOD v ORP Rožnov p/R (akreditovaná školení MPSV a odborné publikace) v oblasti standardizace postupů sociální práce (6 stávajících pracovníků + 2 noví pracovníci).

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2014 - 31. 8. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří sociální pracovníci (SP) vykonávající činnosti ve smyslu ustanovení § 109 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnaní na Městském úřadu v Rožnově pod Radhoštěm, vykonávající agendu SPOD. Tito sociální pracovníci působí v celém územním obvodu ORP Rožnov pod Radhoštěm.

Příjemce

 • Město Rožnov pod Radhoštěm
 • IČ: 00304271
 • Sídlo:
  • Ulice: Masarykovo náměstí
  • Číslo popisné: 128
  • Městská část: Rožnov pod Radhoštěm
  • Město: Rožnov pod Radhoštěm
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 75661

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018