Zpět

Zlaté řemeslo

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/63.00098

Projekt je realizován v období červenec 2011 až červen 2013. V tomto časovém úseku  proběhne 10 kurzů, kdy každý kurz bude v trvání 25 dnů. Samotní uchazeči o kurz budou vybíráni dle kritérií uvedených v Cílové skupině.   Školení bude realizováno ve třech fázích:


1. Realizace rekvalifikačního programu Svářeč


- jedná se o rekvalifikační kurz dle normy ČSN 050705 (základní), ČSN EN 287-1- Evropský certifikát nebo Rozšíření kvalifikace o další metody svařování či materiály. V rámci této sekce proběhne 1 týden teoretické výuky a 3 týdny praktické výuky. Každý den á 8 hod. Rozřazení účastníků do programů zajistí interní lektor, který je vyučujícím po celou dobu realizace rekvalifikace. Po skončení praktické výuky následuje zkouška za dozoru externího komisaře. Úspěšní absolventi získají certifikát svářeče dle metody svařování.


b) Zajištění odborné praxe


- po ukončení 4týdenní rekvalifikace  následuje absolvování třídenní odborné praxe pro účastníky kurzu, pod vedením interních lektorů svařování ve výrobních provozech. V rámci této praxe si mohou účastníci ověřit své získané teoretické a praktické dovednosti, získat pracovní návyky a navázat potřebné kontakty pro získání pracovního poměru.


- c) Motivační seminář


- účast v kurzu bude zakončena motivačním seminářem, který absolventům umožní nácvik chování při přijímacím pohovoru, hraní rolí v modelové situaci, rozpoznání manipulativních technik a obrany před nimi. Pod vedením interní ho školitele lidských zdrojů (HR) se seznámí s využíváním pracovních portálů a naučí se vytvořit motivační dopis a připravit vlastní životopis.


Účastníkům kurzu budou hrazeny výdaje za cestovné (kromě osobního automobilu), ubytování a poskytnuté stravné ve formě obědů.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2011 - 30. 6. 2013
 • Cílová skupina: Projekt je koncipován pro tuto CS:; - uchazeče o zaměstnání (s evidencí na ÚP); - zájemce o zaměstnání; Zejména se projekt zaměřuje na osoby:; - starší 50 let; - mladší 25 let; - vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců; - žijící v mimořádně obtížných poměrech

Příjemce

 • Best Consulting & Training, s. r. o.
 • IČ: 28529651
 • Sídlo:
  • Ulice: Černoleská
  • Číslo popisné: 1930
  • Městská část: Benešov u Prahy
  • Město: Benešov
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 25601
 • http://www.skola-svarecu.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018