Zpět

Zlepšení kvality řízení a tvorba zásadních dokumentů v oblasti cestovního ruchu v Pardubickém kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/C4.00014

Klíčová aktivita č. 1 (KA č.1) Strategie cestovního ruchu Pk se bude zabývat vyhodnocením potenciálu kraje, trendů a poptávky v oblasti CR a stanoví strategické cíle a priority na území kraje, které povedou k efektivnímu využití jeho potenciálu.


Klíčová aktivita č. 2 (KA č.2) Koncepce rozvoje cyklo a in-line turistiky v Pk se zaměří se na oblast, která je pro rozvoj CR v PK jednoznačně jedna z nejperspektivnějších. Koncepční řešení zajistí provázanost tras, jednotný metodický přístup a tím i kompaktnost cykloturistické nabídky celého kraje a efektivitu vložených prostředků do této oblasti.


Obě KA budou obsahovat návrh implementace, který bude definovat role veř. správy, způsob realizace, monitoring a evaluaci strategie a koncepce. Výstupy obou KA budou obsahovat návrhy konkrétních opatření a návrhy přímých kroků k realizaci těchto strategií tak, aby došlo k nastartování procesu, který by situaci CR v Pk zlepšil.


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2014 - 31. 8. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou aktivit projektu budou vybraní zástupci samosprávy Pk a zaměstnanci KrÚ Pk (cca 50 osob).

Příjemce

 • Pardubický kraj
 • IČ: 70892822
 • Sídlo:
  • Ulice: Komenského náměstí
  • Číslo popisné: 125
  • Městská část: Pardubice
  • Město: Pardubice
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 53002
 • http://www.pardubickykraj.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018