Zpět

Zpátky, jinak

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/86.00160

Charakteristika hlavních cílů projektu:


Hlavním cílem projektu je zajistit pokud možno plynulý návrat osob opouštějících vězení a osob, které ukončily léčbu závislosti na návykových látkách, nebo se jí podrobují, zpět do společnosti a jejich integraci na trh práce.


Specifické cíle:1. vytvořit a zavést Program poradenské práce ve vězení do 6 věznic v ČR2. vytvořit a zavést Metodiku následné péče pro abstinující klienty v ambulantních centrech Laxus o. s.


Cíle projektu jsou v souladu s cíli oblasti podpory - projekt povede k sociálnímu začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, a to prostřednictvím poskytování odborného sociálního poradenství a služeb následné péče cílovým sk., se zaměřením jak na oblast drogovou (prevence relapsu), tak oblast pracovní a sociální (aktivity typu A).


Zdůvodnění potřebnosti projektu:


Zde uvádíme pouze vybrané teze, bližší popis Zdůvodnění potřebnosti projektu je uveden v Příloze č. 5 žádosti.


POPIS VÝCHOZÍ SITUACE na základě dostupných údajů (konkrétní zdroje informací jsou uvedeny v Příloze č. 5):


- problém užívání nelegálních drog ve věznicích je stále častější a může se týkat až poloviny aktuální vězeňské populace- následná péče pro vězněné uživatele drog, začleněná do závěrečné části výkonu trestu, významně zvyšuje motivaci a pravděpodobnost abstinence- v současné době poskytujeme drogové služby ve vězení ve 3 věznicích, avšak zejména formou individuálního poradenství převážně zaměřeného na drogovou problematiku- přestože Královéhradecký a Pardubický kraj nepatří z pohledu užívání drog k těm nejzasaženějším, ročně vstupuje do služeb cca 250 osob, které chtějí s užíváním drog přestat a začít abstinovat- abstinence je pro řadu klientů cílovým stavem, avšak v okamžiku, kdy jí dosáhnou, zjišťují, že se jejich život nemění - mají narušené sociální vazby, jsou zatíženi dluhy, nemohou nalézt zaměstnání, neumějí trávit volnýčas; pokud se těchto faktorů sejde více, je zde výrazné ohrožení recidivou


DOSTUPNOST SLUŽEB pro cílové skupiny v území dopadu projektu:- drogové služby ve vězení podle kvalifikovaných odhadů pokrývají pouze 15-45% cílové skupiny; zaměřují se však hl. na oblast drogovou,nikoli pracovní a sociální- služby následné péče pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách nejsou v KH ani Pardubickém kraji dostupné; stávající drogové služby nabízejí především podporu v oblasti léčby


HLAVNÍ PROBLÉMY, které projekt řeší:- služby pro osoby ohrožené závislostmi na návykových látkách se zaměřují především na léčbu drogové závislosti a udržení abstinence, systematicky už však neřeší přesahy této problematiky do oblasti sociální a pracovní integrace klienta - projekt rozšiřuje poskytované služby o nové komponenty, které mají směřovat k systematické podpoře integrace klientů do společnosti a na trh práce

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: a) Osoby ohrožené závislostmi nebo osoby závislé na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osoby, které abstinují.; ; b) Osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody.

Příjemce

 • Laxus o. s.
 • IČ: 62695487
 • Sídlo:
  • Ulice: Bedřicha Smetany
  • Číslo popisné: 55
  • Městská část: Nymburk
  • Město: Nymburk
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 28802
 • http://www.laxus.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018