Zpět

Zpět do práce - nová šance

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/91.00061

Tento regionální projekt, který reaguje na aktuální nabídku a poptávku trhu práce v okrese Vsetín ve Zlínskémkraji, a jež bude realizován po dobu 23 měsíců, je zaměřen na podporu motivace, aktivizace, zvýšení kvalifikacea podporu pracovního uplatnění dlouhodobě (déle než 5 měsíců) nezaměstnaných uchazečů o zaměstnánívedených v evidenci krajské pobočky Úřadu práce ČR ve Zlíně se zaměřením na okres Vsetín. Zvýšenápozornost bude věnována osobám s ukončeným max. středoškolským vzděláním, které mají z důvodu nízké čizastaralé kvalifikace ztížené podmínky v uplatnění na trhu práce.Do projektu bude zapojena cílová skupina 60 osob, která absolvuje motivační a podpůrný vzdělávací program,který je důležitý pro úspěšné ucházení se o pracovní místo. 48 úspěšných absolventů bude poté zapojeno do 1ze 4 rekvalifikací profese Zedník, Malíř, Obchodní zástupce, Čišník/servírka. Jedná se o nejpoptávanější profesev okrese Vsetín ze strany zaměstnavatelů a poptávaných i ze strany cílové skupiny.K účastníkům projektu bude po celou dobu realizace přistupováno individuálně za využití poradenství a plánurozvoje.Min. 21 úspěšných absolventů rekvalifikací bude umístěno na nově vytvořená a volná pracovní místa. I ostatníúčastníci projektu budou podporováni k získání zaměstnání prostřednictvím individuálního přístupu.Aktivity projektu budou realizovány Demokratickou aliancí Romů ČR prostřednictvím zkušeného realizačníhotýmu disponujícího znalostmi a zkušenostmi v oblasti zaměření projektu a s realizací projektů a ve spolupráci sexterními odborníky a zaměstnavateli.Projekt bude realizován ve Valašském Meziříčí a jeho blízkém okolí.Plánované výsledky:- 60 podpořených osob, z toho 48 zapojeno do rekvalifikací,- min. 38 úspěšných absolventů rekvalifikací, tj. min. 80% úspěšnost,- min. 8 nově vytvořených PM a 13 umístění na volná PM, z nichž 17 bude podpořeno mzdovými příspěvky podobu 6 měsíců, tj. min. 35% podpořených osob a cca 55% úspěšných absolventů rekvalifikací.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 12. 2012 - 31. 10. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou je 60 dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání (déle než 5 měsíců) vedených v; evidenci krajské pobočky Úřadu práce ČR ve Zlíně, potažmo kontaktními pracovišti v okrese Vsetín ve Zlínském; kraji. Především se jedná o kontaktní pracoviště ve Valašském Meziříčí, Vsetíně a Rožnově pod Radhoštěm.; Vyšší pozornost bude věnována osobám, které mají nížší vzdělání (max. SŠ) či disponují kvalifikací, která není; příliš poptávána na aktuálním trhu práce, a jež mají tímto více zhoršené podmínky pro uplatnění na trhu práce.; Cílová skupina bude oslovena a vybrána prostřednictvím manažera projektu, a to jak ve spolupráci s kontaktními; pracovišti ÚP ČR v okrese Vsetín (se kterými máme, na základě předchozí spolupráce, velmi dobré zkušenosti),; tak prostřednictvím dalších informačních zdrojů, které byly uvedeny v KA č. 2. Pro vážné zájemce budou; uspořádány vstupní informační semináře, a to jak na příslušných kontaktních pracovištích ÚP ČR v okrese; Vsetín, tak v sídle naší organizace (pro ostatní zájemce, kteří projeví zájem o účast v projektu prostřednictvím; jiného informačního zdroje než ÚP).; Cílová skupina bude rozdělena do 4 skupin/běhů po 15 účastnících, kteří absolvují motivační a vzdělávací; program získávání základních osobnostních znalostí a dovedností. 48 úspěšných absolventů tohoto programu; bude zapojeno do 1 ze 4 rekvalifikací (na základě prvotního zájmu, při vstupu do projektu, vhodnosti a; doporučení). Při rozvoji cílové skupiny bude kladen důraz na jednoduchost a praktické příklady.; Všem účastníkům projektu bude v průběhu realizace projektu k dispozici individuální poradenství pro podporu v; návratu na trh práce.; Pro min. 21 úspěšných absolventů rekvalifikací bude zajištěno pracovní uplatnění v organizacích zaměstnavatelů; zejména v okrese Vsetín.; Cílová skupina bude motivována ke znovuzapojení se do pracovního procesu v rámci motivačního workshopu,; individuálního poradenství, na vstupních seminářích, a velkou šancí na pracovní uplatnění.

Příjemce

 • Demokratická aliance Romů ČR
 • IČ: 60042249
 • Sídlo:
  • Ulice: Sokolská
  • Číslo popisné: 593/26
  • Městská část: Valašské Meziříčí-město
  • Město: Valašské Meziříčí
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 75701
 • http://www.darcr.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018