Zpět

Zúročíme své zkušenosti

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00156

Projekt je zaměřen na pomoc CS osob starších 50 let, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Cílem projektu je zvýšení uplatnitelnosti CS na trhu práce, a tím napomoct snížení rizika sociální izolace. Tato CS patří mezi nejvíce znevýhodněné na TP a je nutné jí proto věnovat zvýšenou péči. Osoby ve věku 50+ se po ztrátě zaměstnání v převážné většině stávají dlouhodobě nezaměstnanými, což sebou nese snížení příjmu a životní úrovně až hrozbu sociálního vyloučení. Pro některé je ztráta zaměstnání dosud nepoznanou situací, nevědí kde a jak hledat práci, po neúspěšném pokusu snadno ztrácí motivaci, následně přichází o své pracovní návyky a dovednosti. To vše způsobí, že jsou velmi obtížně umístitelné na TP. Projekt si klade za cíl prostřednictvím poskytnutí komplexních poradenských, motivačních a vzdělávacích aktivit podpořit jejich sebevědomí, zvýšit kompetence a přiblížit tak možnost pracovního uplatnění, motivovat je a aktivizovat pro hledání zaměstnání a ke zvýšení kvalifikace, a tím umožnit sociální integraci.Účastníci projdou intenzivním poradenským programem, absolvují poradenské a motivační aktivity projektu, účastní se rekvalifikací a praxí vč pracovních míst na zkoušku. Bude uskutečněna pracovní a bilanční diagnostika, dle potřeb účastníků. Výstupy pomohou při volbě vhodné rekvalifikace či profesní orientace. Důležitou aktivitou je zprostředkování zaměstnání a umisťování účastníků na TP formou dotovaných, nedotovaných pracovních míst a PM na zkoušku.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 15. 3. 2013 - 14. 3. 2015
 • Cílová skupina: - osoby starší 50 let ohrožené sociálním vyloučením z okresů Litoměřice a Most, kterým vstup na trh práce a udržení se na něm komplikují různé handicapy

Příjemce

 • bfz-vzdělávací akademie s.r.o.
 • IČ: 27965945
 • Sídlo:
  • Ulice: Provaznická
  • Číslo popisné: 425/16
  • Městská část: Cheb
  • Město: Cheb
  • Kraj: Karlovarský kraj
  • PSČ: 35002
 • http://www.bfz.net

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018