Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Zvládneš to!

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/D8.00062

Projekt si klade za cíl vytvořit propojený systém poradenství, motivačních aktivit, profesního školení, rekvalifikace, práce se zaměstnavateli a pro část úspěšných absolventů vytváření aktivit spojených s tvorbou nových pracovních míst či umístěním na volná pracovní místa, čímž bude v max. míře zajištěno usnadnění přístupu cílových skupin na trh práce.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: - fyzické osoby starší 50 let; - fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o; zaměstnání déle než 5 měsíců

Příjemce

 • EDLiT s.r.o.
 • IČ: 26840791
 • Sídlo:
  • Ulice: Frýdecká
  • Číslo popisné: 410
  • Městská část: Třinec
  • Město: Třinec
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 73961
 • http://www.edlit.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018