Zpět

Zvýšení adaptability zaměstnanců firmy STYLBAU, s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01074

Projekt je zaměřen na odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti STYLBAU s.r.o., která zajišťuje generální dodávky staveb, zaměstnává 78 osob. Do projektu zapojí 72 pracovníků. Odborná školení budou rozdělena dle pracovního zaměření jednotlivých zaměstnanců.


Náplní projektu je zvýšení kvalifikační úrovně zaměstnanců, což je základním předpokladem udržení konkurenceschopnosti.


Zaměstnanci na manuálních pozicích budou školeni na teoretické, ale hlavně praktické využití nových technologií, materiálů a postupů ve stavebnictví. Přínosem bude zvýšení efektivity práce a hlavně kvality nabízených služeb.


Školení managementu a zaměstnanců obchodního oddělení zajistí vyšší odborné znalosti v oblastech projektového řízení, financí, práva a obchodních dovedností. Bude tak zajištěno jejich kvalifikovanější rozhodování, budou moci vzít v úvahu široké spektrum dalších informací, které dosud neuměli a nemohli využít.


Budou schopni pracovat s rozličnými podklady a materiály (analýzy, smlouvy).


Další částí projektu je školení zaměřené na zefektivnění sestavování stavebních rozpočtů, což je jedna z klíčových dovedností, zajišťujících dodržování termínů projektů a spokojenost zákazníků. Rozpočtování vyžaduje neustálé zvyšování a obnovování znalostí dané problematiky. Neustále vznikají nové technologie, materiály a postupy, které je nutno do rozhodování zahrnout. Elektromontéři projdou školením PPN a budou tak seznámeni se  správnými a bezpečnými postupy PPN.


Významnou součástí projektu je školení zaměřené na obsluhu podnikového informačního systému. Zaměstnanci i společnost tak budou schopni využít potenciál, který tento systém nabízí.


 


Odborné školení stavbyvedoucí v problematice řízení stavebních činností a kontroly zvýší jejich schopnost efektivně provádět řídící i kontrolní činnosti.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 31. 10. 2014
  • Cílová skupina: Cílová skupina bude tvořena zaměstnanci společnosti Stylbau s.r.o. Do projektu bude zapojeno 72 zaměstnanců z celkového počtu 78 zaměstnanců společnosti.

Příjemce

  • STYLBAU, s.r.o.
  • IČ: 25957481
  • Sídlo:
    • Ulice: Pardubická 118
    • Město: Hradec Králové KontaktST
  • http://www.stylbau.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018