Zpět

Zvýšení efektivity a kvality sociálně-právní ochrany dětí v Jihočeském kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00072

Hlavním důvodem předložení projektu je zajištění místní a časové dostupnosti činností orgánu sociálně právní ochrany pro území Jihočeského kraje, zajištění informovanosti o jeho činnostech a personální a technické zabezpečení pracoviště pro výkon těchto činností, v souladu s novelizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí (Zákon).


Předmětem projektu je posílení personálního zabezpečení výkonu sociálně právní ochrany dětí tak, aby bylo možné naplnit tyto standardy SPOD ještě před nabytím účinnosti příslušných ustanovení Zákona. Jedná se o posílení personálního obsazení SPOD při KÚ JčK zejména v oblastech:


- náhradní rodinné péče - pěstounská péče na přechodnou dobu,


- SPOD - pověření k výkonu SPOD, státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), metodika SPOD, sociální kuratela.


S posílením personálního obsazení souvisí také materiální a technické zajištění pracovišť nových zaměstnanců.


Významným prvkem projektu je rovněž profesní rozvoj a vzdělávání zaměstnanců SPOD v souvislosti se změnami legislativy (Zákon, Občanský zákoník) a vytváření metodických materiálů pro výkon SPOD při obecních úřadech obcí s rozšířenou působností na území kraje s návazností na uvedené legislativní změny.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: - orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace

Příjemce

 • Jihočeský kraj
 • IČ: 70890650
 • Sídlo:
  • Ulice: U Zimního stadionu
  • Číslo popisné: 1952/2
  • Městská část: České Budějovice 7
  • Město: České Budějovice
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 37001
 • http://www.kraj-jihocesky.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018