Zpět

Zvýšení kompetencí pracovníků pečovatelských služeb v oblasti práce s osobami s duševním onemocněním

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/D5.00050

Hlavní cíle projektu:- vznik dvou nových akreditovaných vzdělávacích programů pro pracovníky pečovatelských služeb (soc. prac., prac. v soc. službách) z oblasti práce s osobami s duševním onemocněním a proškolení 72 sociálních pracovníků a 180 pracovníků v sociálních službách novými  vzdělávacími programy,- zvýšení mobility a profesního uplatnění cílové skupiny na trhu práce,- možnost splnění zákonných podmínek pro další vzdělávání pracovníků pečovatelských služeb a především zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb osobám s duševním onemocněním v jejich domácnostech.


Zdůvodnění projektu:


21. března 2014 se v rámci celostátní konference České asociace pečovatelské služby uskutečnilo setkání 42 ředitelů pečovatelských služeb z celé České republiky k tématu dalšího vzdělávání jejich pracovníků. Cílem setkání bylo zjistit, na jaké konkrétní vzdělávací potřeby se ČAPS má v následujícím období zaměřit. Z tohoto setkání jasně vyplynula potřeba věnovat se problematice osob s duševním onemocněním jako jedné z priorit. Důvodem je především značný nárůst uživatelů služeb s tímto typem onemocnění a zcela nedostatečná znalost cílové skupiny pracovníky pečovatelských služeb, z čehož pak vyplývají problémy při realizaci efektivní sociální péče, a to jak na úrovni sociální práce, tak na úrovni přímé obslužné péče. Potřeba nabýt dostatečných kompetencí při jednání s těmito osobami a dobrá znalost této cílové skupiny je jednoznačná. Při nedostatku znalostí a dovedností práce s osobami s duševním onemocněním při přímém setkání s nimi pak dochází k rychlému vyhoření pracovníků a jejich odchodu ze sociální oblasti vůbec. To komplikuje situaci nejen službám samotným, které musí shánět nové odborně způsobilé pracovníky, ale také přímo pracovníkům, kteří se ocitnou na trhu práce v pozici nezaměstnaných s velmi nízkou motivací k další práci s lidmi. 24. a 25.dubna 2014 jsme po dohodě s ředitelkou Pečovatelské služby Ústí nad Labem mohli také prostudovat individuální vzdělávací plány pracovníků této vybrané pečovatelské služby(středně velká služba, problematický kraj s vysokou nezaměstnaností).Jednalo se o vzdělávací plány 20 pracovníků v sociálních službách(pečovatelů/ek) a 2 sociálních pracovníků. Také z těchto dokumentů jasně vyplynula potřeba vzdělávání právě v oblasti komunikace a znalosti problematiky osob s duševním onemocněním. Tím, že vytvoříme programy šité na míru potřebám pečovatelských služeb, umožníme další rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním přímo v jejich přirozeném prostředí domácností.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách především z terénních služeb sociální péče.

Příjemce

 • Česká asociace pečovatelské služby
 • IČ: 69836698
 • Sídlo:
  • Ulice: Bendova
  • Číslo popisné: 1121/5
  • Městská část: Řepy
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 16300
 • http://www.caps-vzdelavani.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018