Zpět

Zvýšení konkurenceschopnosti firmy EXE JEANS CZ s.r.o. vzděláváním jejich zaměstnanců

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00833

Firma EXE JEANS CZ s.r.o. vznikla v roce 2012 jako nástupnická organizace společnosti EXE CZ s.r.o., která vznikla v roce 2001 a od té doby se neustále rozvíjí. Aby mohla být konkurenceschopná na trhu, ve kterém působí, je třeba věnovat pozornost rozvoji odborných znalostí a dovedností jednotlivých zaměstnanců firmy. Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti firmy pomocí dalšího vzdělání zaměstnanců, jejich adaptability v zaměstnání a rozšiřování jejich odborné způsobilosti. Tím zajistit podmínky, které povedou k rozvoji a jejímu udržení na trhu, na kterém působí, a rovněž zvýší kvalifikaci zaměstnanců, kteří budou schopni uplatnit se na trhu práce a obstát v konkurenci. Cíle bude dosaženo vzděláváním zaměstnanců v oblasti rozvoje odborných dovedností včetně naplnění rovnosti žen a mužů, čímž docílíme naplnění požadavků na úroveň dovednostiběžného EU. Klíčovým prvkem vzdělání zaměstnanců je dosažení úrovně dovedností zaměstnanců obdobných firem v ČR a rovněž stávajících silných konkurenčních firem. Z důvodů stále narůstajících požadavků na zaměstnance, jejich schopnosti a uplatnění na trhu práce, byl ve firmě proveden personální audit, pomocí něhož byly definovány silné a slabé stránky firmy a zároveň  se zaměstnanci mohli sami vyjádřit, zda mají zájem o svůj profesní rozvoj a zvýšení kompetencí pomocí dalšího vzdělávání. Na základě tohoto auditu byl připravenvzdělávací program, který byl sestaven podle potřeb jednostlivých zaměstnanců. Projekt je určen pro zaměstnance firmy EXE JEANS CZ s.r.o., kteří pracují na prodejnách po celé ČR. Obecné vzdělávání představuje 100% rozpočtu. 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: zaměstnanci, zaměstnavatelé

Příjemce

 • EXE JEANS CZ s.r.o.
 • IČ: 24224154
 • Sídlo:
  • Ulice: Václavské náměstí
  • Číslo popisné: 808/66
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 11000
 • http://www.exejeans.com

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018