Zpět

Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Kratochvíl parket profi, s.r.o. prostřednictvím odborného vzdělávání zaměstnanců

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00030

Náplní projektu, jehož realizátorem je společnost Kratochvíl parket profi, s. r. o. (dále jen KPP), bylo odborné vzdělávání zaměstnanců pracujících v sídle společnost společnosti KPP v Moravanech u Brna.


Vzděláváni byli zaměstnanci této pobočky a obchodní zástupci z regionů mimo Prahu, kteří byli vybráni na základě provedené analýzy vzdělávacích potřeb.


Tímto projektem zahájila společnost KPP dlouhodobé a odborné vzdělávání zaměstnanců v rámci systému rozvoje lidských zdrojů. V projektu byl kladen důraz na provázání náplně odborného kurzu s konkrétním pracovním místem. Jednotlivé vzdělávací kurzy a školení posílily a rozvinuly odbornou kvalifikaci, která je vyžadována pro konkrétní pracovní pozice. Zaměstnanci, kteří absolvovali jednotlivé vzdělávací aktivity, prohloubili své stávající znalosti a dovednosti, což zvýšilo míru udržitelnosti jejich pracovního místa. Vzdělávání jim přineslo také možnost osobního růstu a rozvinutí jejich potenciálu. Umožněné vzdělávací aktivity navíc přispěly k posílení identifikace zaměstnance s podnikem.


Obsahem projektu bylo 5 klíčových aktivit zaměřených zejména na odborné vzdělávání zaměstnanců. V rámci odborného vzdělávání byli zaměstnanci vyškoleni v oblasti marketingu, práva, logistiky a skladování, práce se softwarovým vybavením, zahraničním obchodu a personalistice.


Na základě realizovaného právního školení a školení nového občanského zákoníku vznikla během realizace projektu potřeba sladit obchodní část a právní stránku pro pracovníky obchodu, proto bylo přidáno školení obchodních dovedností


Doplňkové vzdělávání tvořily kurzy anglického a německého jazyka pro začátečníky a pokročilé a školení v práci s kancelářským balíčkem. 


Cílem projektu bylo přizpůsobení zaměstnanců zvyšujícím se požadavkům na jednotlivé pracovní pozice v souvislosti s rozšiřováním české i zahraniční klientely.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 31. 8. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu byli zaměstnanci společnosti Kratochvíl parket profi, s. r. o., pracující v sídle; společnosti v Moravanech u Brna a dále obchodní zástupci s pracovištěm v regionech mimo Prahu.; Monitorovací indikátory stanovené v žádosti o dotaci byly bez problémů naplněny.

Příjemce

 • Kratochvíl parket profi, s.r.o.
 • IČ: 25323172
 • Sídlo:
  • Ulice: Bohunická cesta
  • Číslo popisné: 328/1
  • Městská část: Moravany u Brna
  • Město: Moravany
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 66448
 • http://www.kpp.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018