Zpět

Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/C4.00005

 


Záměrem žadatele je nastavit procesy pro průběžné sledování a vyhodnocování efektivity hospodaření příspěvkových organizací, ve vazbě na rozpočtovací proces kraje, aniž by došlo ke zvýšení administrativní zátěže příspěvkových organizací a zaměstnanců kraje.


 


Cílem je racionalizace současných administrativních procedur a kompetencí v rámci procesu "plánování/rozpočtování -> sledování hospodaření -> vyhodnocování/stanovení výkonnostních ukazatelů -> řízení/rozhodování", která zajistí jednotný a konzistentní postup při výkonu činností úřadu a příspěvkových organizací a transparentní výkon veřejné správy.


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2014 - 31. 8. 2015
 • Cílová skupina: Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřizené nebo; založené organizace a jejich zaměstnanci. Politici územných samosprávných celků včetně volených zástupců územných samosprávných; celků

Příjemce

 • Vysočina
 • IČ: 70890749
 • Sídlo:
  • Ulice: Žižkova
  • Číslo popisné: 1882/57
  • Městská část: Jihlava
  • Město: Jihlava
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 58601
 • http://www.kr-vysocina.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018