Zpět

Zvýšení kvality poskytování sociálně právní ochrany dětí ve správním obvodu Příbram

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00037

 


Projekt si klade za cíl nastavení systematické práce s rodinami s ohroženými dětmi v územním obvodu ORP Příbram a to zejména prostřednictvím rozšíření pracovního týmu o potřebný počet pracovníků, podporou jejich profesního rozvoje a umožněním prohloubení jejich kvalifikace. Současně bude nastavena forma spolupráce orgánu SPOD a ostatních navazujících orgánů veřejné správy, nestátními subjekty a spolupracujícími fyzickými a právnickými osobami. Tato podpora je potřebná pro úspěšnou implementaci standardů kvality SPOD. Dosud nebyly jednotně definovány postupy pracovníků SPOD, takže mnohdy docházelo k tomu, že na jednom pracovišti jsme se mohli setkat s naprosto odlišnými přístupy založenými na intuitivních řešeních. Díky realizaci projektu dojde k posílení týmu o 2 sociální pracovníky (SP), což umožní naplnění dalších povinností stanovených standardy kvality a umožní lepší práci přímo v terénu. Projekt zahrnuje specializované kurzy, prostřednictvím nichž si cílová skupina osvojí praktické speciální dovednosti (např. speciální techniky komunikace s dítětem, vedení případových konferencí, nácvik facilitačních dovedností), které dosud dostatečně neovládá. Projekt zahrnuje také kurzy, které reagují na legislativní změny a přinášejí SP informace, které potřebují pro výkon své činnosti. RT vytvoří metodiku, která popíše postupy a kompetence při poskytnutí pomoci ohroženému dítěti. Prostřednictvím realizace workshopů dojde k přenosu potřebných informací z oblasti. SPOD mezi odbornou veřejnost. K účinné propagaci těchto informací mezi laickou veřejnost dojde jejich doplněním na web. stránky Města Příbram. Současně bude zpracována praktická příručka (leták) pro rychlou orientaci v postupech při řešení akutních krizových situací ohroženého dítěte a kontaktech na příslušné kompetentní pracovníky. Rovněž nastavení systému poskytování supervizí je důležitým nástrojem zvýšení kvality činnosti SPOD. Podpora externího odborníka napomůže SP nacházet nová řešení problematických situací.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 31. 5. 2015
 • Cílová skupina: Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace, konkrétně pracovníci OSPOD Příbram

Příjemce

 • Město Příbram
 • IČ: 00243132
 • Sídlo:
  • Ulice: Tyršova
  • Číslo popisné: 108
  • Městská část: Příbram
  • Město: Příbram
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 26101
 • http://www.pribram-city.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018