Zpět

Zvýšení kvality poskytovaných služeb orgánem sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Konice

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00080

 


V rámci realizace projektu dojde k navýšení počtu pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) o jednoho zaměstnance. Tato pracovní pozice bude obsazena pracovnicí odboru sociálních věcí, která ji dříve vykonávala. V současné době je však na rodičovské dovolené a toto místo tak není obsazeno. K navýšení počtu pracovníků dojde z důvodu naplnění požadavků na výkon pracovní pozice těchto pracovníků. Na obci s rozšířenou působností by měli pracovat nejméně 3 pracovníci, každý s konkrétní specializací, tak jak je to stanoveno v příloze č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Pro nového pracovníka bude nakoupen notebook, multifunkční zařízení, mobilní telefon, pc sestava a bude pro něj zařízena a vybavena kancelář v podobě kancelářského stolu a židle.


 


Realizací projektu také dojde k pořízení standardů kvality, které zpracují pověření pracovníci OSPOD. Bude s nimi uzavřena dohoda o provedení práce a celé dílo bude dokončeno do konce roku 2014. Dále bylo vytipováno 10 kurzů, které pracovníci OSPOD navštíví během realizace projektu. Bude se jednat o tzv. otevřené kurzy, kdy vždy 3 pracovníci OSPOD navštíví příslušnou vzdělávací akci v místě jejího konání.


 


Po celou dobu realizace projektu budou využívány služby externího supervizora, který bude kontrolovat a dohlížet na činnost pracovníků OSPOD. Supervize bude prováděna každý měsíc v rozsahu 4 hodin. Bude z ní pořízen zápis a bude dokladována také prezenční listinou.


 


Projekt je určen pro tým pracovníků OSPOD na MěÚ Konice. Bude se jednat o 4 pracovníky, kteří se budou přímo podílet na realizaci projektu.


 


Za realizaci projektu bude zodpovídat projektový a finanční manažer, který bude mít na starosti administrativní zabezpečení projektu. Současně bude zastávat roli koordinátora a bude dohlížet na plnění obsahové části projektu.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci OSPOD MěÚ Konice. V tomto případě se bude jednat o 4 pracovníky, kdy 3 z nich vykonávají činnosti spojené se sociálně-právní ochranou dětí a 1 je vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Konice.

Příjemce

 • Město Konice
 • IČ: 00288365
 • Sídlo:
  • Ulice: Masarykovo nám.
  • Číslo popisné: 27
  • Městská část: Konice
  • Město: Konice
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 79852
 • http://www.konice.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018